Prøveforelesning: Jan Magnus Aronsen

Cand.med. Jan Magnus Aronsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment modalities and prognosis in heart failure patients with and without preserved left ventricular ejection fraction

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 19. feb. 2018 13:08 - Sist endret 23. feb. 2018 10:04