Prøveforelesning: Linn Merete Åsli

Cand.med. Linn Merete Åsli ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Strålebehandling ved mage-tarmkreft: nå og i framtiden

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 28. mai 2018 14:46 - Sist endret 4. juni 2018 12:26