Prøveforelesning: Andreas Auensen

Cand.med. Andreas Auensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Current and future perspectives of minimally invasive surgical and transcatheter teqniques in treatment of severe aortic stenosis

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 19. jan. 2018 13:10 - Sist endret 19. jan. 2018 13:12