Prøveforelesning: Eduard Baco

MD Eduard Baco ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Epidemiology of prostate cancer in times of increased early detection through screening and awareness: detection, overdiagnosis, benefits and harms

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 24. jan. 2018 12:44 - Sist endret 24. jan. 2018 13:27