Prøveforelesning: Marta Natalia Baranowska-Hustad

MSc Marta Natalia Baranowska-Hustad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Principles, prospects and challenges of RNA vaccines in infectious diseases

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 26. okt. 2018 15:17 - Sist endret 26. okt. 2018 15:18