Prøveforelesning: Anders Standal Bugge

Cand.med. Anders Standal Bugge ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immunterapi ved lungekreft

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 22. jan. 2018 14:34 - Sist endret 22. jan. 2018 14:34