Prøveforelesning: Raziye Boyar Cetinkaya

Cand.med. Raziye Boyar Cetinkaya ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immunterapi ved solide svulster -om prinsipper, klinisk praksis i dag og morgendagens muligheter

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 11. apr. 2018 14:10 - Sist endret 11. apr. 2018 14:14