Prøveforelesning: Yangchen Dhondup

Cand.med. Yangchen Dhondup ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Targeting innate immunity as a therapeutic strategy in human heart disease

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 24. jan. 2018 13:20 - Sist endret 24. jan. 2018 13:52