Prøveforelesning: Eirik Natås Hanssen

Siv.ing. Eirik Natås Hanssen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: DNA quantification: compare and contrast different methodologies, highlighting their advantages and disadvantages when continuing to profile crime scene DNA.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 15. juni 2018 10:38 - Sist endret 15. juni 2018 10:38