Prøveforelesning: Lars Pål Hasvold

Cand.Pharm. Lars Pål Hasvold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan samsvarer data fra helseregistre med data fra randomiserte kliniske studier (RCT) innen klinisk kardiologi - og  hvordan kan slike registerdata brukes i klinisk praksis og av beslutningstagere i helsevesenet?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 30. jan. 2018 09:00 - Sist endret 30. jan. 2018 09:00