Prøveforelesning: Ane Moe Holme

Cand.med. Ane Moe Holme ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Har maternell prekonsepsjonel helse betydning for barnets postnatale helseutvikling?.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 23. mai 2018 13:25 - Sist endret 24. mai 2018 12:27