Prøveforelesning: Stefan Huhnstock

MD. Stefan Huhnstock ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Femoroacetabular Impingement. Advances in diagnostics and management over the last ten years.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 31. aug. 2018 09:42 - Sist endret 31. aug. 2018 09:42