Prøveforelesning: Gunn Signe Jakobsen

Cand.med. Gunn Signe Jakobsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mekanismer for vekttap etter ulike typer bariatrisk kirurgi

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 23. apr. 2018 14:25 - Sist endret 26. apr. 2018 13:59