Prøveforelesning: Kristine Kloster-Jensen

Cand.med. Kristine Kloster-Jensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cell transplantation to treat liver diseases

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 28. mai 2018 11:04 - Sist endret 28. mai 2018 15:52