Prøveforelesning: Per Kristian Knudsen

Cand.med. Per Kristian Knudsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Utfordringer med antibiotikaresistens i pediatrien - sårbare grupper, tiltak og framtidsutsikter.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 31. aug. 2018 10:04 - Sist endret 31. aug. 2018 10:04