Prøveforelesning: Olav Kristianslund

Cand.med. Olav Kristianslund ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Keratokonus – diagnostikk og behandling

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 27. feb. 2018 15:35 - Sist endret 1. mars 2018 09:41