Prøveforelesning: Anne Helene Krog

Cand.med. Anne Helene Krog ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Conservative management of atherosclerotic peripheral arterial occlusive disease

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 8. jan. 2018 13:28 - Sist endret 8. jan. 2018 13:34