Prøveforelesning: Anne Sofie F. Larsen

Cand.med. Anne Sofie F. Larsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Årsak til og behandlingsresultat: claudicatio intermittens hos pasienter med overvekt, metabolsk syndrom eller diabetes mellitus.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 29. mai 2018 09:48 - Sist endret 29. mai 2018 09:48