Prøveforelesning: Christopher Larsson

Cand.med. Christopher Larsson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Artificial intelligence - the pro et contra for future neuroradiology

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 12. juni 2018 10:01 - Sist endret 12. juni 2018 11:08