Prøveforelesning: Kjersti Lønning

Master i verdibasert ledelse Kjersti Lønning ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Etiske utfordringer knyttet til ulikheter i syn på organdonasjon i ulike kulturer».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 19. okt. 2018 16:32 - Sist endret 22. okt. 2018 11:02