Prøveforelesning: Ravinea Manotheepan

Cand.med. Ravinea Manotheepan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Therapeutic strategies aimed at pro-arrhythmic calcium (dys)regulation

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 9. mai 2018 13:56 - Sist endret 15. mai 2018 09:02