Prøveforelesning: Ellen Sauar Norli

Cand.med. Ellen Sauar Norli ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Personalized medicine within rheumatoid arthritis, current status and future perspectives.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 28. sep. 2018 09:28 - Sist endret 28. sep. 2018 09:28