Prøveforelesning: Olav Nyttingnes

Cand.psychol. Olav Nyttingnes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Involuntary treatment and compulsion in psychiatric care. Theoretical motivations for and against this practice, and the legislative regulations arising from these».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 19. apr. 2018 15:49 - Sist endret 20. apr. 2018 14:07