Prøveforelesning: Anne Henriette Paulsen

MD. Anne Henriette Paulsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hydrocephalus hos voksne. Årsaker, utredning og behandlingsstrategier.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 1. mars 2018 13:25 - Sist endret 2. mars 2018 09:07