Prøveforelesning: Anna Maria Parente Ribes

MD Anna Maria Parente Ribes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Implications of microenvironmental interactions in B lymphoid malignancies for targeted treatment and design of combination trials.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 14. mai 2018 09:40 - Sist endret 14. mai 2018 09:40