Prøveforelesning: Gry Irene Skodje

Cand.scient. Gry Irene Skodje ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The impact of the gluten-free diet and the low FODMAP diet on the gut microbiota

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 13. aug. 2018 10:03 - Sist endret 13. aug. 2018 10:06