Prøveforelesning: Karoline Skogen

Cand.med. Karoline Skogen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Neuroimaging in gliomas - value of different techniques in tumor grading and evaluation of treatment.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 31. mai 2018 12:30 - Sist endret 1. juni 2018 14:47