Prøveforelesning: Hans Jørgen Stensvold

Cand.med. Hans Jørgen Stensvold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Medisinske langtidskonsekvenser av ekstrem prematur fødsel.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 15. mai 2018 09:46 - Sist endret 15. mai 2018 09:46