Prøveforelesning: Erlend Strønen

Cnad.med. Erlend Strønen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Genetically modified T cells in cancer therapy: opportunities and pitfalls

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 22. jan. 2018 14:16 - Sist endret 22. jan. 2018 14:17