Prøveforelesning: Stig Palm Therkelsen

Cand.med. Stig Palm Therkelsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gut microbiome and inflammatory bowel disease

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 27. feb. 2018 14:30 - Sist endret 1. mars 2018 09:36