Prøveforelesning: Ragnhild Marie Undseth

Cand.med. Ragnhild Marie Undseth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of conventional and novel imaging techniques in patient with functional gastrointestinal disorders.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 10. jan. 2018 09:00 - Sist endret 10. jan. 2018 09:00