Prøveforelesning: Hilde Synnøve Vollan

Siv.ing. Hilde Synnøve Vollan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Chemotaxis - how bacteria sens and respond to the enviroment.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. feb. 2018 09:37 - Sist endret 5. feb. 2018 10:26