Personlighetspsykiatri

Forskergruppens overordnede mål er å finne svar på hvordan personlighetsforstyrrelse best kan forstås og behandles.

Kjerneproblematikken ved personlighetsforstyrrelse (PF) kan knyttes til individets temperament, handlingsmønster og sosiale fungering. Emosjonelt ustabil PF er mest undersøkt, men type PF avspeiler imidlertid ikke alene tilstandenes alvorlighetsgrad. Et høyt prioritert forskningsfokus er derfor kartlegging av kjerneproblematikk, personlighetsfungering og genetiske faktorer i representative kliniske utvalg med en bredde av personlighetsproblematikk.

Psykoterapeutiske behandlingsmetoder er best dokumentert for emosjonelt ustabil PF og inkluderer høyt spesialiserte tilnærminger innen både kognitiv og psykodynamisk tradisjon. Praktisk gjennomførbarhet og kliniske indikasjoner er imidlertid fortsatt mangelfullt belyst. Forskningsgruppen arbeider med å utvide kunnskapsgrunnlaget knyttet til implementering av psykoterapeutisk behandling for personlighetsforstyrrelse innen helsetjenester og tilpassede behandlingsstrategier ved unnvikende og antisosial PF.

Vi ønsker å bidra til

 • Mer kunnskap om personlighetsforstyrrelse
 • Mer treffende diagnostikk
 • Bedre behandling

Les mer om personlighetsforstyrrelser

Vi forsker på

 • Diagnostikk
 • Terapi
 • Kjerneproblematikk
 • Genetikk

Les mer om våre forskningsprosjekter

Vi vektlegger samarbeid med

 • Klinikere
 • Personer med erfaringskompetanse
 • Forskere og forskningsmiljøer

Les mer om våre samarbeid og nettverk

Aktuelt


Ønsker du å delta i et forskernettverk?

To forskernettverk er etablert i 2017 for å samle forskere, stimulere til mer forskning og for øke forskningssamarbeid. Gruppene møtes begge til årlige seminarer.

Forskningsnettverk for Unnvikende personlighetsforstyrrelse
Kontaktperson: Theresa Wilberg

Nordisk MBT forskernettverk
Kontaktperson: Elfrida Hartveit Kvarstein

Internasjonale konferanser i 2018

 • European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD) Barcelona 27-29 september.

Nylige publikasjoner

 • Holth F, Walby F, Røstbakken T, Lunde I, Ringen PA, Ramleth RK, Romm KL, Tveit T, Torgersen T, Urnes Ø & Kvarstein EH (2018). Extreme challenges: psychiatric inpatients with severe self-harming behavior in Norway: a national screening investigation. Nordic Journal of Psychiatry. https://doi.org/10.1080/08039488.2018.1511751
 • Johansen MS, Karterud SW, Normann-Eide E, Rø FG, Kvarstein EH & Wilberg T (2018). The Relationship Between Reflective Functioning and Affect Consciousness in Patients With Avoidant and Borderline Personality Disorders. Psychoanalytic Psychology. http://dx.doi.org/10.1037/pap0000169
 • Christensen TB, Paap MCS, Arnesen M, Koritzinsky K, Nysaeter T-E, Eikenaes I, Selvik SG, Walther K, Torgersen S, Bender DS, Skodol AE, Kvarstein E, Pedersen G & Hummelen B (2018). Interrater Reliability of the Structured Clinical Interview for the DSM–5 Alternative Model of Personality Disorders Module i: Level of Personality Functioning Scale. Journal of Personality Assessment. https://doi.org/10.1080/00223891.2018.1483377
 • Simonsen S, Ullveit‑Moe Eikenæs IU-M, Nørgaard NL, Normann‑Eide E, Juul S Wilberg T (2018). Specialized Treatment for Patients with Severe Avoidant Personality Disorder: Experiences from Scandinavia. Journal of Contemporary Psychotherapy. https://doi.org/10.1007/s10879-018-9395-x
 • Eskeland S, Moen E & Hummelen B (2018). Trikotillomani. Tidsskrift for den Norske Legeforening. DOI: 10.4045/tidsskr.17.0599
 • Simonsen S, Juul S, Kongerslev M, Bo S, Folmo E & & Karterud S (2018). The mentalization-based therapy adherence and quality scale (MBT-AQS): Reliability in a clinical setting. Nordic Psychology. DOI: 10.1080/19012276.2018.1480406
 • Selvik S, Romild U, Hummelen B, Langbehn DR & Pedersen G (2018). The Iowa Personality Disorder Screen: A Validation Study In a psychiatric population that receives long-term group psychotherapy for personality related problems. Personality and Mental Health, DOI: 10.1002/pmh.1418.
 • Mehlum L, Bateman A, Dalewijk HJ, Doering S, Kaera A, Moran PA, Renneberg B, Ribaudi JS, Simonsen S, Wilberg T & Bohus M (2018). Building a strong European alliance for personality disorder research and intervention. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 5:7. https://doi.org/10.1186/s40479-018-0082-z
 • Nysæter TE, Langjord T, Christensen TB, Bremer K & Hummelen B (2018). Personlighetsfungering som diagnostisk kriterium. Hva er empirisk status? Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(4), 262-270.
 • Kvarstein EH, Pedersen G, Folmo E, Urnes Ø, Johansen M, Hummelen B, Wilberg T & Karterud S (2018). Mentalization-based treatment or psychodynamic treatment programs for patients with borderline personality disorder - the impact of clinical severity. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. DOI:10.1111/papt.12179.
 • Pedersen G, Urnes Ø, Hummelen B, Wilberg T & Kvarstein EH (2018). Revised manual for the Global Assessment of Functioning scale. European Psychiatry, 51, 16–19.

Se full oversikt over publikasjoner fra forskergruppen


 

Publisert 29. feb. 2012 14:33 - Sist endret 6. des. 2018 15:51

Kontakt

Gruppeleder:

Elfrida Hartveit Kvarstein
 

Seksjon for Personlighetspsykiatri
Bygg 22
Oslo Universitetssykehus, Ullevål

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere