Personlighetspsykiatri

Forskergruppens overordnede mål er å finne svar på hvordan personlighetsforstyrrelse best kan forstås og behandles.

Kjerneproblematikken ved personlighetsforstyrrelse (PF) kan knyttes til individets temperament, handlingsmønster og sosiale fungering. Emosjonelt ustabil PF er mest undersøkt, men type PF avspeiler imidlertid ikke alene tilstandenes alvorlighetsgrad.

Et høyt prioritert forskningsfokus er derfor kartlegging av kjerneproblematikk, personlighetsfungering og genetiske faktorer i representative kliniske utvalg med en bredde av personlighetsproblematikk.

Psykoterapeutiske behandlingsmetoder er best dokumentert for emosjonelt ustabil PF og inkluderer høyt spesialiserte tilnærminger innen både kognitiv og psykodynamisk tradisjon. Praktisk gjennomførbarhet og kliniske indikasjoner er imidlertid fortsatt mangelfullt belyst.

Forskningsgruppen arbeider med å utvide kunnskapsgrunnlaget knyttet til implementering av psykoterapeutisk behandling for personlighetsforstyrrelse innen helsetjenester og tilpassede behandlingsstrategier ved unnvikende og antisosial PF.

Aktuelt nå

Vi ønsker å bidra til

 • Mer kunnskap om personlighetsforstyrrelse
 • Mer treffende diagnostikk
 • Bedre behandling

Les mer om personlighetsforstyrrelser

Vi forsker på

 • Diagnostikk
 • Terapi
 • Kjerneproblematikk
 • Genetikk

Les mer om våre forskningsprosjekter

Vi vektlegger samarbeid med

 • Klinikere
 • Personer med erfaringskompetanse
 • Forskere og forskningsmiljøer

Les mer om våre samarbeid og nettverk

Aktuelt


Ønsker du å delta i et forskernettverk?

To forskernettverk er etablert i 2017 for å samle forskere, stimulere til mer forskning og for øke forskningssamarbeid. Gruppene møtes begge til årlige seminarer.

Forskningsnettverk for Unnvikende personlighetsforstyrrelse
Kontaktperson: Theresa Wilberg

Nordisk MBT forskernettverk
Kontaktperson: Elfrida Hartveit Kvarstein

Internasjonale konferanser i 2018

 • European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD) Barcelona 27-29 september.

Nylige publikasjoner

 • Breivik R, Wilberg T, Evensen J, Røssberg JI, Dahl HSJ, Pedersen G (2020). Countertransference feelings and personality disorders: A psychometric evaluation of a brief version of the Feeling Word Checklist (FWC-BV). BMC Psychiatry, 20:141. https://doi.org/10.1186/s12888-020-02556-6
 • Sørensen KD, Wilberg T, Berthelsen E & Råbu M (2019). Lived Experience of Treatment for Avoidant Personality Disorder: Searching for Courage to Be. Frontiers in Psychology, 10. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02879/full
 • Beck E, Bo S, Jørgensen MP, Gondan M, Poulsen S, Storebø OJ, Andersen CF, Folmo E, Sharp C, Pedersen J, & Simonsen E. (2019). Mentalization-based treatment in groups for adolescents with borderline personality disorder: a randomized controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry. https://doi.org/10.1111/jcpp.13152
 • Normann-Eide, E. (2019). Et liv - det var det hele. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 56; 605-615. https://psykologtidsskriftet.no/intervju/2019/08/et-liv-det-var-det-hele

 • Normann-Eide, E. (2019). Selverkjennelse i borgerkrigens tid. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 56; 946-956. https://psykologtidsskriftet.no/intervju/2019/11/selverkjennelse-i-borgerkrigens-tid

 • Arnevik EA, Pedersen G, Walderhaug E, Lien I, Wilberg T & Hummelen B (2019). Measuring personality problems in patients with substance use disorders: a cross-sample validation. Journal of Dual Diagnosis, 15, 324-332. doi: 10.1080/15504263.2019.1668583.

Se full oversikt over publikasjoner fra forskergruppen


 

Publisert 29. feb. 2012 14:33 - Sist endret 1. juli 2020 10:08

Kontakt

Gruppeleder

Seksjon for Personlighetspsykiatri
Bygg 22
Oslo Universitetssykehus, Ullevål

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere