Personlighetspsykiatri

Forskergruppens overordnede mål er å finne svar på hvordan personlighetsforstyrrelse best kan forstås og behandles.

Kjerneproblematikken ved personlighetsforstyrrelse (PF) kan knyttes til individets temperament, handlingsmønster og sosiale fungering. Emosjonelt ustabil PF er mest undersøkt, men type PF avspeiler imidlertid ikke alene tilstandenes alvorlighetsgrad.

Et høyt prioritert forskningsfokus er derfor kartlegging av kjerneproblematikk, personlighetsfungering og genetiske faktorer i representative kliniske utvalg med en bredde av personlighetsproblematikk.

Psykoterapeutiske behandlingsmetoder er best dokumentert for emosjonelt ustabil PF og inkluderer høyt spesialiserte tilnærminger innen både kognitiv og psykodynamisk tradisjon. Praktisk gjennomførbarhet og kliniske indikasjoner er imidlertid fortsatt mangelfullt belyst.

Forskningsgruppen arbeider med å utvide kunnskapsgrunnlaget knyttet til implementering av psykoterapeutisk behandling for personlighetsforstyrrelse innen helsetjenester og tilpassede behandlingsstrategier ved unnvikende og antisosial PF.

Aktuelt

Vi ønsker å bidra til

 • Mer kunnskap om personlighetsforstyrrelse
 • Mer treffende diagnostikk
 • Bedre behandling

Les mer om personlighetsforstyrrelser

Vi forsker på

 • Diagnostikk
 • Terapi
 • Kjerneproblematikk
 • Genetikk

Les mer om våre forskningsprosjekter

Vi vektlegger samarbeid med

 • Klinikere
 • Personer med erfaringskompetanse
 • Forskere og forskningsmiljøer

Les mer om våre samarbeid og nettverk

Aktuelt


Ønsker du å delta i et forskernettverk?

To forskernettverk er etablert i 2017 for å samle forskere, stimulere til mer forskning og for øke forskningssamarbeid. Gruppene møtes begge til årlige seminarer.

Forskningsnettverk for Unnvikende personlighetsforstyrrelse
Kontaktperson: Theresa Wilberg

Nordisk MBT forskernettverk
Kontaktperson: Elfrida Hartveit Kvarstein

Internasjonale konferanser / Webinarer i 2021

Nylige publikasjoner

 • Stänicke LI (2021). The Punished Self, the Unknown Self, and the Harmed Self – Toward a More Nuanced Understanding of Self-Harm Among Adolescent Girls. Frontiers in Psychology.

 • Paap MCS, Heltne A, Pedersen G, Selvik SG, Frans N, Wilberg T & Hummelen B (2021). More is more: evidence for the incremental value of the SCID-II/SCID-5-PD specific factors over and above a general PD factor. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.

 • Kvarstein EH, Antonsen BT, Klungsøyr O, Pedersen G, & Wilberg T (2021). Avoidant Personality Disorder and Social Functioning: A Longitudinal, Observational Study Investigating Predictors of Change in a Clinical Sample. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.

 • Hummelen B, Johan Braeken J, Christensen TB, Nysaeter T-E, Selvik SG, Walther K, Pedersen G, Eikenaes I, Paap MCS (2020). A Psychometric Analysis of the Structured Clinical Interview for the DSM-5 Alternative Model for Personality Disorders Module I (SCID-5-AMPD-I): Level of Personality Functioning Scale. Assessment.

 • Simonsen S, Eikenaes I-UM, Bach B, Kvarstein E, Gondan M, Møller SB & Wilberg T (2020). Level of alexithymia as a measure of personality dysfunction in avoidant personality disorder. Nordic Journal of Psychiatry.

 • Eikeseth FF, Sætren SS, Benjamin BR, Eikenæs IU-M, Sütterlin S and Hummelen B (2020). The Test-Retest Reliability of Heart Rate Variability and Its Association With Personality Functioning. Frontiers in Psychiatry.

 • Folmo E.J., Stänicke E., Johansen M.S., Pedersen G. & Kvarstein E.H. (2020). Development of therapeutic alliance in mentalization-based treatment—Goals, Bonds, and Tasks in a specialized treatment for borderline personality disorder, Psychotherapy Research.

 • Paap M.C.S., Hummelen B, Arnevik E.A, Walderhaug E, Wilberg T, Berghuis H, Hutsebaut J & Pedersen G (2020). A multi-center psychometric evaluation of The Severity Indices of Personality Problems 118 (SIPP-118): Do we really need all those facets? Quality of Life Research.

  Ditlefsen, I. T., Nissen-Lie, H. A., Andenæs, A., Normann-Eide, E., Johansen, M. S., & Kvarstein, E. H. (2020). “Yes, There Is Actually Hope!”—A Qualitative Investigation of How Patients Experience Mentalization-Based Psychoeducation Tailored for Borderline Personality Disorder. Journal of Psychotherapy Integration.

  Kvarstein EH, Folmo E, Antonsen BT, Normann-Eide E, Pedersen G and Wilberg T (2020). Social Cognition Capacities as Predictors of Outcome in Mentalization-Based Treatment (MBT). Frontiers in Psychiatry.

Se full oversikt over publikasjoner fra forskergruppen


 

Publisert 29. feb. 2012 14:33 - Sist endret 12. apr. 2021 07:38

Kontakt

Gruppeleder

Seksjon for Personlighetspsykiatri
Bygg 22
Oslo Universitetssykehus, Ullevål

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere