Personlighetspsykiatri

Forskergruppens overordnede mål er å finne svar på hvordan personlighetsforstyrrelse best kan forstås og behandles.

Kjerneproblematikken ved personlighetsforstyrrelse (PF) kan knyttes til individets temperament, handlingsmønster og sosiale fungering. Emosjonelt ustabil PF er mest undersøkt, men type PF avspeiler imidlertid ikke alene tilstandenes alvorlighetsgrad.

Et høyt prioritert forskningsfokus er derfor kartlegging av kjerneproblematikk, personlighetsfungering og genetiske faktorer i representative kliniske utvalg med en bredde av personlighetsproblematikk.

Psykoterapeutiske behandlingsmetoder er best dokumentert for emosjonelt ustabil PF og inkluderer høyt spesialiserte tilnærminger innen både kognitiv og psykodynamisk tradisjon. Praktisk gjennomførbarhet og kliniske indikasjoner er imidlertid fortsatt mangelfullt belyst.

Forskningsgruppen arbeider med å utvide kunnskapsgrunnlaget knyttet til implementering av psykoterapeutisk behandling for personlighetsforstyrrelse innen helsetjenester og tilpassede behandlingsstrategier ved unnvikende og antisosial PF.

Aktuelt

Vi ønsker å bidra til

 • Mer kunnskap om personlighetsforstyrrelse
 • Mer treffende diagnostikk
 • Bedre behandling

Les mer om personlighetsforstyrrelser

Vi forsker på

 • Diagnostikk
 • Terapi
 • Kjerneproblematikk
 • Genetikk

Les mer om våre forskningsprosjekter

Vi vektlegger samarbeid med

 • Klinikere
 • Personer med erfaringskompetanse
 • Forskere og forskningsmiljøer

Les mer om våre samarbeid og nettverk

Aktuelt


Ønsker du å delta i et forskernettverk?

To forskernettverk er etablert i 2017 for å samle forskere, stimulere til mer forskning og for øke forskningssamarbeid. Gruppene møtes begge til årlige seminarer.

Forskningsnettverk for Unnvikende personlighetsforstyrrelse
Kontaktperson: Theresa Wilberg

Nordisk MBT forskernettverk
Kontaktperson: Elfrida Hartveit Kvarstein

Internasjonale konferanser / Webinarer i 2021

Nylige publikasjoner

 • Pedersen G, Kvarstein EH, Wilberg T, Folmo EJ, Burlingame G & Lorentzen S. (2021). The Group Questionnaire (GQ) – Psychometric properties among outpatients with personality disorders. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice. http://dx.doi.org/10.1037/gdn0000176

 • Pedersen G, Norman-Eide E, Eikenæs IU-M, Kvarstein E, Wilberg T (2021). Psychometric evaluation of the Norwegian Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) in a multi-site clinical sample of patients with personality disorders and personality problems. Journal of Clinical Psychology. DOI: 10.1002/jclp.23270

 • Pettersen MS, Moen A, Børøsund E, & Wilberg T (2021). Therapists’ experiences with mentalization-based treatment for avoidant personality disorder. European journal for qualitative research in psychotherapy, 11, 143-159.

 • Heltne, A., Bode, C., Hummelen, B., Falkum, E., Selvik, S. G., & Paap, M. C. S. (2021). Norwegian Clinicians’ Experiences of Learnability and Usability of SCID-II, SCID-5-PD and SCID-5-AMPD-I Interviews: A Sequential Multi-Group Qualitative Approach. Journal of Personality Assessment

 • Kvarstein, EH, Zahl KE, Stänicke L, Pettersen MS, Baltzersen ÅL, Johansen MS, Eikenæs IU-M, Hummelen B, Wilberg T, Arnevik EA, Pedersen G. (2021). Vulnerability of personality disorder during Covid-19 crises - A multicenter survey of mental and social distress among patients referred to treatment. Nordic Journal Of Psychiatry.

 • Folmo, E. J., Langjord, T., Myhrvold, N. C. S., & Lind, M, (2021). Mentalization‑Based Treatment: Reintroducing the Language of Change in “Plain Old Therapy”. Journal of Contemporary Psychotherapy.

 • Kvarstein, EH, Zahl KE, Stänicke L, Pettersen MS, Baltzersen ÅL, Johansen MS, Eikenæs IU-M, Arnevik EA, Hummelen B, Wilberg T, Pedersen G. (2021). Vulnerability of personality disorder during the Covid-19 crises – a multicenter survey of treatment experiences among patients referred to treatment. Nordic Journal of Psychiatry.

 • Bach, B., & Eikenæs, I. U.-M. (2021). Transdiagnostic conceptualization of social avoidance through the lens of personality functioning and traits. Journal of Clinical Psychology.

 • Stänicke LI (2021). The Punished Self, the Unknown Self, and the Harmed Self – Toward a More Nuanced Understanding of Self-Harm Among Adolescent Girls. Frontiers in Psychology.

 • Paap MCS, Heltne A, Pedersen G, Selvik SG, Frans N, Wilberg T & Hummelen B (2021). More is more: evidence for the incremental value of the SCID-II/SCID-5-PD specific factors over and above a general PD factor. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.

 • Kvarstein EH, Antonsen BT, Klungsøyr O, Pedersen G, & Wilberg T (2021). Avoidant Personality Disorder and Social Functioning: A Longitudinal, Observational Study Investigating Predictors of Change in a Clinical Sample. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.

Se full oversikt over publikasjoner fra forskergruppen


 

Publisert 29. feb. 2012 14:33 - Sist endret 5. nov. 2021 13:53

Kontakt

Gruppeleder

Seksjon for Personlighetspsykiatri
Bygg 22
Oslo Universitetssykehus, Ullevål

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere