English version of this page

Personlighetspsykiatri

Vårt overordnede mål er å finne svar på hvordan personlighetsforstyrrelser best kan forstås og behandles.

Personlighetsforstyrrelse (PF) er en sammensatt gruppe alvorlige psykiske lidelser som kjennetegnes ved betydelig emosjonell og relasjonell sårbarhet og svekket fungering. Forskningsgruppen for personlighetspsykiatri er et samarbeid mellom forskere og klinikere på tvers av helseforetak, universiteter og forskningssentre.

Kartlegging av personlighetsfungering, sosial kognisjon/mentaliseringsevne, alvorlig selvskading, komorbiditet og somatiske symptomer, traumatiske og genetiske faktorer er sentrale pågående forskningsområder. I et langsiktig klinisk forskningssamarbeid med Nettverk for Personlighetsforstyrrelse, arbeider forskergruppen for å få mer kunnskap om klinisk og økonomisk nytteverdi av PF-behandling og særskilte prosesser ved unnvikende, antisosial, rusavhengighet og emosjonelt ustabil PF. PF blant ungdom og intervensjoner for yrkesmessig habilitering er også prioriterte områder innen forskergruppen.

Vi vil bidra til å gi

 • Mer kunnskap om PF
 • Bedre nytteverdi av diagnostikk
 • Mer treffsikker behandling og habilitering

Les mer om personlighetsforstyrrelser

Vi fokuserer på

 • Kjerneproblematikk og genetikk ved personlighetsforstyrrels
 • Klassifikasjon av PF
 • Behandling, kostnader og habilitering

Les mer om våre forskningsprosjekter

Vi samarbeider med

 • Klinikere
 • Personer med erfaringsbakgrunn
 • Forskere og forskningsmiljø

Les mer om samarbeid og nettverk

Highlights/Kunngjøringer

 • Ny norsk bok om Unnvikende Personlighetsforstyrrelse: Wilberg, T. & Eikenæs, I. U-M. (2022) Å ønske, men ikke våge - Om engstelig unnvikende personlighetsproblemer. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788205554641
 • Avd. for forskning og utvikling, Akuttklinikken, OUS, finansierer 3-årig PhD stipendiat for translasjonelt forskningsprosjekt fom 2022: "Pain, Personality disorder & Poligenic Risk". (Link)
 • Nettverk for Personlighetsforstyrrelse feirer 30 års jubileum (1992-2022). (Link)
 • PhD: Espen Folmo, Juni 2021. (Link)

Forskernettverk

Research networks aim to bring together researchers, stimulate more research and increase research collaboration.

Kommende konferanser og webinarer

Se Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

Publisert 29. feb. 2012 14:33 - Sist endret 20. juni 2022 12:36

Kontakt

Group leader

Bygg 22 - Oslo universitetssykehus, Ullevål

Seksjon for Personlighetspsykiatri
Kirkeveien 166, 0450 Oslo
Oslo Universitetssykehus, Ullevål