Forskningsprosjekter

Våre forskningsprosjekter fokuserer på kjerneaspekter ved personlighetsforstyrrelser, behandling, diagnostikk, og mål og målemetoder.

Studier om personlighetsfungering, samsykelighet og genetikk

Extrem selvskading - Psyiatriske pasienter med alvorlig selvskadende adferd i Norge. Et PhD prosjekt med nasjonal prosjektgruppe.

Selvskading og suicidal adferd ved personlighetsforstyrrelser - Demografiske og kliniske aspekter ved suicidal og selvskadende atferd blant pasienter med unnvikende og borderline personlighetsforstyrrelse.

Selvskading og ungdom - Ungdoms subjektive opplevelse av egen selvskadende atferd.

BioBank prosjektet - Den norske nettverksstudien av personlighet og genetikk NONSTOP-GEN-

Smerte, personlighet og genetiske risikofaktorer - Studie av genetiske risikofaktorer og sammenheng med kronisk smerte, mellommenneskelige problemer og sosial funksjon.

Diagnostikk, kliniske mål, og målemetoder

Nor-AMP - Den norske multi-senter studien av den alternative modellen for personlighetsforstyrrelser i DSM-5.

PersoniCAT - En støtte til psykiatriske spesialisthelsetjenester i mindre sentrale områder.

Psykometriske studier - Studier av reliabilitet og validitet ved målinger og målemetoder.

SIPP-Prosjektet - Validitetsstudies av Severity Indices of Personality Problems (SIPP).

Behandling og kostnader

Multi-senter TREATPD studien - Nytten av implementert behandling i psykisk helsetjeneste for personer med personlighetsforstyrrelser. Prosjektet er et pågående samarbeid innen Nettverk for personlighetsforstyrrelser med en femårig datainnsamlingsperiode (2017-2022). Den omfatter to separate områder: Behandling og Kostnader.

Minding mentalizing - En separat studie innen TREATPD med tittelen: “Reflektiv funksjon og psykoterapiprosess i Mentaliseringsbasert behandling”, og PhD prosjektet: “The Mentalization Breakdown Interview (MBI): en ny metode for evaluering av mentaliseringsevne innen forskning og behandling”.

Behandling av unnvikende personalighetsforstyrrelse - Pilot og multi-senter studier basert på data fra Nettverk for personlighetsforstyrrelser - inkludert i TREATPD perioden.

Terapeuters motoverføringsreaksjoner - PhD prosjektet: "Countertransference in the treatment of patients with personality disorders". En multi-senter studie basert på data fra Nettverk for personlighetsforstyrrelser.

Antisosial personlighetsforstyrrelse - En studie av Mentaliseringsbasert terapi for antisosial personlighetsforstyrrelse kombinert med ruslidelse.

Borderline personlighetsforstyrrelse og Mentaliseringsbasert behandling - Enkelt- og multi-senter studier basert på data fra Nettverk for personlighetsforstyrrelser - inkludert i TREATPD studien.

Korona-prosjektet - Undersøkelse om psykiske plager, behandlingssituasjon og sosiale konsekvenser av Covid-19 pandemiens første bølge blant pasienter med personlighetsforstyrrelse.

Kvalitative studier

Andre kliniske studier hvor forskergruppen er involvert

Kliniske prosjekter i planleggingsfasen

Refleksjoner over det vanlige livet - Kortvarig mentaliseringsbasert behandling som en booster av yrkeshabilitering for unge voksne med personlighetsproblemer - en randomisert kontrollert studie (mer informasjon kommer)

Rus- og personlighetsforstyrrelse - Mentaliseringsbasert behandling for pasienter med ko-morbid rus og personlighetsforstyrrelse – behandlingseffektivitet, psykoterapiprosesser og kliniske kjennetegn. (mer informasjon kommer)

Pågående doktorgradsarbeider

 • Dag Anders Ulvestad: Minding mentalizing – A new method for assessing mentalizing capacity in research and clinical practice. Doktorgradsprogrammet ved UiO. Hovedveileder: Theresa Wilberg; Biveiledere: Elfrida Hartveit Kvarstein og Geir Pedersen
 • Aleksander Gulla Heltne: Clinician perspectives in the development of a computer-assisted instrument for the assessment of personality disorders: Learnability, clinical utility and ease of use. Affiliation/funding: University of Oslo/ Oslo University Hospital/ Research council of Norway. Main supervisor: Muirne C. S. Paap. Co-supervisors: Benjamin Hummelen, Sara Germans Selvik, and Erik Falkum.
 • Randi Breivik: Countertransference in the treatment of patients with personality disorders. Affiliation/funding: University of Oslo/Oslo University Hospital. Main supervisor: Geir Pedersen. Co-supervisors: Jan Ivar Røssberg and Hanne-Sofie Johnsen Dahl.
 • Tuva Langjord: Extreme challenges – Psychopathology and treatment experiences among extensively hospitalized, psychiatric inpatients with severe self-harming behavior in Norway. Affiliation/funding: University of Oslo/ Oslo University Hospital/Damm Foundation. Main supervisor: Elfrida Hartveit Kvarstein; Co-supervisors: Hanne Strømme and Geir Pedersen.

Doktoravhandlinger fra medlemmer av forskergruppen

 • Espen Folmo: Measuring MBT – A marriage of the common and specific psychotherapy factors, 2021. Affiliation/funding: University of Oslo/ Oslo University Hospital. Main supervisor: Elfrida Hartveit Kvarstein; Co-supervisors: Erik Stänicke and Sigmund Karterud.
 • Tore Buer Christensen: Towards a more valid and useful system for diagnosing personality disorders - Evaluating impairment of personality functioning by the SCID-5-AMPD-I, 2020. Affiliation/funding: University of Oslo/Sørlandet Hospital. Main supervisor: Benjamin Hummelen; Co-supervisor: Elfrida Hartveit Kvarstein.
 • Kristine Dahl Sørensen: Lived experience of avoidant personality disorder: How people diagnosed with avoidant personality disorder make sense of their everyday life and challenges, 2020, Affiliation/funding: University of Oslo/Sørlandet Hospital/Damm Foundation, Main supervisor: Marit Råbu, Co-supervisor: Theresa Wilberg.
 • Jane Fjermestad-Noll: Narcissism and Depression. Personality pathology, psychological factors and pattern of depressive symptoms in patients with narcissistic disturbances, 2019, University of Copenhagen. Main supervisor: Erik Simonsen, Co-supervisor: Bo Bach.
 • Line Indrevoll Stänicke: The punished self, the unknown self, and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm in adolescence, 2019. Affiliation/funding: University of Oslo/Lovisenberg Hospital/Damm Foundation. Main supervisor: Siri E. Gullestad. Co-supervisor: Hanne Haavind.
 • Katharina T.E Morken: Mentalization-based treatment of female patients with severe personality disorder and substance use disorder, 2018. Affiliation/funding: University of Bergen/ The Bergen Clinic Foundation. Main supervisor: Per Einar Binder; Co-supervisors: Sigmund Karterud and Helge Molde.
 • Merete Selsbakk Johansen: Affect consciousness, reflective functioning, and assessment of primary emotions in patients with personality disorders, 2016. Affiliation/funding: University of Oslo/Oslo University Hospital. Main supervisor: Theresa Wilberg; Co-supervisor: Geir Pedersen.
 • Bjørnar Torske Antonsen: Long Term Clinical Outcome of Psychotherapeutic Treatment for Patients with Personality Disorders: Findings from a Randomized Study, 2016. Affiliation/funding: University of Oslo/ Oslo University Hospital/ Damm Foundation. Main supervisor: Theresa Wilberg; Co-supervisor: Sigmund Karterud.
 • Ingeborg Helene Ulltveit-Moe Eikenæs: Avoidant Personality Disorder (AvPD) and Social Phobia (SP) – studies of personality functioning, attachment and childhood experiences, 2016. Affiliation/funding: University of Oslo/Vestfold Health Trust. Main supervisor: Theresa Wilberg; Co-supervisors: Jens Egeland and Egil Martinsen.
 • Erlend Bøen: Clinical and brain structural features of borderline personality disorder, 2015, University of Oslo, Main supervisor: Ulrik Fredrik Malt.
 • Elfrida Hartveit Kvarstein: Psychotherapy of personality disorder: Large variations in the severity and longitudinal course of global functioning, symptom distress, and costs of health services, 2013. Affiliation/funding: University of Oslo/Diakonhjemmet Hospital. Main supervisor: Sigmund Karterud; Co-supervisor: Svein Friis.
 • Tor Erik Nysæther: Outpatient treatments of patients with Borderline personality disorder Studies of attrition, co-morbidity and effectiveness, 2012, Affiliation/funding: NTNU/Sørlandet Hospital/Norwegian Research Council/Damm Foundation. Main supervisor: Hans M Nordahl.
 • Frida S Gullestad: Is there an optimal treatment format for personality disorders? Findings from a randomized clinical trial, 2012. Affiliation/funding: University of Oslo/ Oslo University Hospital. Main supervisor: Theresa Wilberg; Co-supervisor: Helge Rønnestad.
 • Vidar Hallsteinli: Measuring efficiency in mental health service delivery: a study of outpatient units in Norway, 2010. Affiliation/funding: Norwegian University of Science and Technology (NTNU).
 • Espen Arnevik: Treatment of patients with Personality disorders: Day hospital treatment followed by combined psychotherapy compared with outpatient individual treatment, 2009. Affiliation/funding: University of Oslo/ Oslo University Hospital/ South-Eastern Norway Regional Health Authority. Main supervisor: Theresa Wilberg; Co-supervisor: Jon Monsen.
 • Geir Arild Feigum Pedersen: Psychological assessments in clinical settings: Evaluation and clinical utility of psychometric measures for the treatment of patients with personality disorders, 2008. Affiliation/funding: University of Oslo/ Oslo University Hospital. Main supervisor: Sigmund Karterud; Co-supervisor: Knut A Hagtvet.
 • Benjamin Hummelen: Validity studies of three DSM-IV personality disorder constructs: Obsessive-compulsive, avoidant, and personality disorder not otherwise specified, 2008. Affiliation/funding: University of Oslo/ Oslo University Hospital. Main supervisor: Theresa Wilberg; Co-supervisor: Sigmund Karterud.
 • Theresa Wilberg: Clinical studies of personality disordered patients treated in a psychotherapeutic day unit, with emphasis on assessment, treatment and course, 2000. Main supervisor: Svein Friis; Co-supervisor: Sigmund Karterud
 • Lars Mehlum: Clinical studies of suicidal behaviour in the young with special reference to personality disorders, 1995.
 • Sigmund Karterud: Group processes in therapeutic communities, 1989.
Publisert 15. des. 2017 13:05 - Sist endret 23. mai 2022 11:52