English version of this page

Traumatisk stress, tvungen migrasjon og global mental helse

Gruppen studerer psykiske lidelser i utsatte og sårbare populasjoner, med særlig vekt på å identifisere risikofaktorer og utforske biopsykososiale faktorers betydning for diagnostisering og behandling. 

Flere av prosjektene omhandler internflyktninger i lav- og mellominntektsland som Sudan, Sør-Sudan, Indonesia og Nepal, og flere prosjekter omhandler flyktninger i Norge og andre traumeeksponerte kliniske populasjoner. 

Vi har også som målsetting å utforske og undervise om kulturelle og kontekstuelle faktorers betydning i diagnostisering og behandling av psykiske lidelser, og i utforming av tjenestetilbudet i Norge og i våre samarbeidsland.

I tilslutning til forskningsprosjektene har vi ofte også inkludert utdanningsaktiviteter og andre kapasitetsoppbyggende tiltak.

Utvalgte prosjekter

Samarbeid

  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Tromsø
  • University of Indonesia
  • Tribhuvan University, Nepal
  • McGill University, Canada
Publisert 1. feb. 2016 13:59 - Sist endret 6. okt. 2022 12:36

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere