English version of this page

Traumatisk stress, tvungen migrasjon og global mental helse

Gruppen studerer psykiske lidelser i utsatte og sårbare populasjoner, med særlig vekt på å identifisere risikofaktorer og å utforske kulturelle faktorers betydning for diagnostisering og behandling. 

Flere av prosjektene omhandler internflyktninger i lav- og mellominntektsland som Sudan, Sør-Sudan, Indonesia og Nepal, og flere prosjekter omhandler flyktninger i Norge og andre traumeeksponerte kliniske populasjoner. 

Vi har også som målsetting å utforske og undervise om kulturelle og kontekstuelle faktorers betydning i diagnostisering og behandling av psykiske lidelser, og i utforming av tjenestetilbudet i Norge og i våre samarbeidsland.

I tilslutning til forskningsprosjektene har vi ofte også inkludert utdanningsaktiviteter og andre kapasitetsoppbyggende tiltak.

Utvalgte prosjekter

 • The SHOT Study: Study of Health Outcome after Trauma in psychiatric outpatients in Norway and Nepal
 • A study of health consequences of exposure to different psychological trauma. A longitudinal observational study in chronic pain patients  
 • Violence Exposures and Mental Health of Adolescents in Indonesia
 • Capacity building in the field of mental health in South Sudan
 • Resilient professional rescue workers – post-traumatic stress among unaffiliated volunteers after terror attacks in Norway

Samarbeid

 • Stellenbosch University
 • University of Melbourne
 • University of Indonesia
 • University of Health Sciences, Kambodsja
 • Tribhuvan University, Nepal
 • McGill University, Canada
Publisert 1. feb. 2016 13:59 - Sist endret 14. aug. 2019 14:10