Anette Bringedal Houge

Bilde av Anette Bringedal Houge
English version of this page
Mobiltelefon 99224698
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Om meg

Forskningen min handler om ulike former for vold – politisk, seksuell, kjønnet  og/eller kollektiv vold – og hvordan vi som samfunn møter slike overgrep, på lokale, nasjonale og internasjonale nivåer.

I mitt pågående postdok-prosjekt From medical facts to legal evidence zoomer jeg inn på hvordan medisinske og rettsmedisinske eksperter oversetter og forklarer funn de har gjort etter seksuelle overgrep for rettslige formål. Rettsmedisinske funn etablerer ikke seg selv, de tolkes av eksperter som oversetter dem, fra et profesjonsfelt med sine kunnskapsrammer til et annet – for at de tekniske og medisinske funnene skal gi mening i en rettslig kontekst. Prosjektet undersøker hvordan ulike kunnskapsregimer i strafferettsprosessen håndteres når fakta etableres og kommuniseres på tvers av kunnskapstradisjoner.

From medical facts to legal evidence er del av UiO:Livsvitenskaps konvergensmiljø Evidently rape.

Før jeg startet på dette prosjektet var jeg leder for analysearbeidet i Røde Kors – hvor jeg bygde opp en analyseenhet med mandat til å gjennomføre og sette ut forskningsoppdrag om humanitære behov og utfordringer både i Norge og internasjonalt.

Jeg har en doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo (2017). Tematisk og empirisk tar den for seg konflikt-relatert seksuell vold, og internasjonal strafferetts dominerende posisjon som et forenklet sosialt og politisk svar på komplekse, sosiale problemer i krig og konflikt.

Du kan finne meg på ResearchGate og Academia.edu, så vel som på Twitter.

Faglige interesser

 • Seksuell, politisk, og/eller kollektiv vold
 • Tortur og rehabilitering
 • Institusjonell respons på vold, kriminalitet og viktimisering
 • Supranasjonal kriminologi og internasjonal strafferett
 • Narrativ kriminologi
 • Legalstrategier
 • Securitization og kriminalisering
 • Profesjonsstudier
 • Kunnskapssosiologi
Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Internasjonal strafferett, Krig og konflikt, Krigsforbrytelser, Kriminalisering, Kjønn, Konflikt-relatert seksuell vold, Tortur, Institusjonell respons, Institusjonell kunnskap og kunnskapsoverføring

Publikasjoner

 • Houge, Anette Bringedal (2022). Medical certificate for older drivers – an analysis of the Norwegian parliamentary debate. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Houge, Anette Bringedal (2022). Helseattest for eldre bilførere - en analyse av stortingsdebatten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Houge, Anette Bringedal (2022). Violent Re-Presentations: Reflections on the ethics of re-presentation in violence research. Qualitative Research. ISSN 1468-7941. doi: 10.1177/14687941221079532. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lønning, Moa Nyamwathi & Houge, Anette Bringedal (2021). «Jeg kan ikke slåss på to fronter»: Engasjement og utholdenhet i rehabiliteringsarbeid med torturutsatte. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 24(4), s. 5–18. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2021-04-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tønnessen-Krokan, Morten & Houge, Anette Bringedal (2021). Complex emergencies: overcoming barriers to health care . Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 49. doi: 10.1177/1403494821993693.
 • Lønning, Moa Nyamwathi; Houge, Anette Bringedal; Laupstad, Inga & Aasnes, Ann Evy (2021). “A random system”: The organisation and practice of torture rehabilitation services in Norway. Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture. ISSN 1018-8185. 30(3), s. 84–100. doi: 10.7146/torture.v30i3.119875. Fulltekst i vitenarkiv
 • Houge, Anette Bringedal (2020). Imageries of Self: Guilty Plea Statements in Sexual Violence Cases at the ICTY. International Criminal Justice Review. ISSN 1057-5677. doi: 10.1177/1057567720982656. Fulltekst i vitenarkiv
 • Houge, Anette Bringedal (2019). Explaining (Away) Individual Agency: A Criminological Take on Direct Perpetrator Re-Presentations at the ICTY. I Aksenova, Marina; Sliedregt, Elies van & Parmentier, Stephan (Red.), Breaking the Cycle of Mass Atrocities: Criminological and Socio-Legal Approaches in International Criminal Law. Hart Publishing Ltd. ISSN 978-1-50991-944-4. s. 181–196. doi: 10.5040/9781509919475.ch-009.
 • Houge, Anette Bringedal (2018). Narrative expressivism: A criminological approach to the expressive function of international criminal justice . Criminology & Criminal Justice. ISSN 1748-8958. 19(3), s. 277–293. doi: 10.1177/1748895818787009.
 • Houge, Anette Bringedal & Skjelsbæk, Inger (2018). Securitising Sexual Violence: Transitions from War to Peace. I Fitz-Gibbon, Kate; Walklate, Sandra; McCulloch, J & Maher, JaneMaree (Red.), Intimate Partner Violence, Risk and Security. Securing Women’s Lives in a Global World. Routledge. ISSN 978-1-13-870035-2.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2017). End impunity! Reducing conflict-related sexual violence to a problem of law. Law & society review. ISSN 0023-9216. 51(4). doi: 10.1111/lasr.12294. Fulltekst i vitenarkiv
 • Houge, Anette Bringedal (2016). "He Seems to Come Out as a Personally Cruel Person": Perpetrator Re-Presentations in Direct Murder Cases at the ICTY. I Walklate, Sandra & Fitz-Gibbon, Kate (Red.), Homicide, Gender and Responsibility. An international perspective. Routledge. ISSN 9781138843479.
 • Houge, Anette Bringedal (2016). Re-Presentations of Defendant Perpetrators in Sexual War Violence Cases Before International and Military Criminal Courts. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 56(3), s. 419–437. doi: 10.1093/bjc/azv065.
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Conflict-related sexual violence. I Ericsson, Kjersti (Red.), Women in War. Examples from Norway and Beyond. Ashgate. ISSN 9781472445179. s. 71–86.
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Sexualized war violence. Knowledge construction and knowledge gaps. Aggression and Violent Behavior. ISSN 1359-1789. 25(A), s. 79–87. doi: 10.1016/j.avb.2015.07.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Houge, Anette Bringedal; Lohne, Kjersti & Skilbrei, May-Len Østbye (2015). Gender and crime revisited: criminological gender research on international and transnational crime and crime control. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. ISSN 1404-3858. 16(2), s. 160–174. doi: 10.1080/14043858.2015.1045730.
 • Houge, Anette Bringedal (2014). Sexualized War Violence: Subversive Victimization and Ignored Perpetrators. I Lander, Ingrid; Ravn, Signe & Jon, Nina (Red.), Masculinities in the Criminological Field. Ashgate. ISSN 978-1-4724-1013-9. s. 165–183. doi: 10.4324/9781315594132-10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Houge, Anette Bringedal; Lohne, Kjersti & Skilbrei, May-Len Østbye (2014). Kriminologisk kjønnsforskning mellom Norge og verden. I Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (Red.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-749-7. s. 201–221. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Houge, Anette Bringedal; Ystehede, Per Jørgen & Hol, Maud (2022). Når vold skal gjøres til tekst.
 • Houge, Anette Bringedal (2022). Conflict-related sexual violence, torture and trauma response in light of the warfare in Ukraine.
 • Houge, Anette Bringedal & Laugerud, Solveig (2022). Unconscious or for other reasons incapable of resisting: Sexual harms that are (un)protected by the incapacity requirement in Norwegian criminal law [paper presentation] .
 • Houge, Anette Bringedal & Laugerud, Solveig (2022). A crime too ordinary: reflections on 'ordinary' sexual violence in the Norwegian context [panel].
 • Houge, Anette Bringedal (2022). A.B.Houge svarer 07.06.2022. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Houge, Anette Bringedal (2022). A.B. Houge svarer 08.04.2022. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Houge, Anette Bringedal & Laugerud, Solveig (2022). When Terrorists Mobilize Law: Reflections on justice and closure after July 22. PRIO Blogs.
 • Houge, Anette Bringedal (2022). Krigen i Ukraina omtales annerledes enn andre kriger. Hvorfor? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Houge, Anette Bringedal (2022). Violence and the ways we write it. International Law Grrls.
 • Houge, Anette Bringedal; Lønning, Moa Nyamwathi & Engelsen, Thea Cecilie (2022). Hjelpeapparatet er ikke godt nok rustet for å ivareta torturutsatte. [Internett]. Institutt for helse og samfunn.
 • Engelsen, Thea Cecilie; Houge, Anette Bringedal & Lønning, Moa Nyamwathi (2022). Torturskadde møter et mangelfullt hjelpeapparat. [Internett]. Forskning.no.
 • Lønning, Moa Nyamwathi; Houge, Anette Bringedal & Simonsen, Michael (2021). Har undersøkt tilbudet til torturutsatte: – Organiseringen i Norge skiller seg ut. [Fagblad]. Dagens medisin.
 • Sørøy, Andrea; Houge, Anette Bringedal & Lønning, Moa Nyamwathi (2021). Forskere vil styrke rammene for de som skal hjelpe torturutsatte. [Internett]. Psykologisk.no.
 • Houge, Anette Bringedal (2021). Contested Closures. PRIO Blogs.
 • Houge, Anette Bringedal (2021). Rettsoppgjørets utilstrekkelighet [workshopbidrag].
 • Houge, Anette Bringedal (2021). Den utilstrekkelige jussen. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Houge, Anette Bringedal; Johannessen, Helen Maria; Laugerud, Solveig & Hennum, Ragnhild Helene (2021). Evidently Rape - Medisinsk, legal og allmenn forståelse av fysiske bevis i voldtektssaker. Bevis. ISSN 0803-3544. s. 29–32.
 • Houge, Anette Bringedal & Lønning, Moa Nyamwathi (2021). A random system? How Norway (fails to) organize health services to rehabilitate torture survivors. International Law Grrls.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2021). Når offeret blir forbryter. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Houge, Anette Bringedal (2020). Imageries of self: Guilty plea statements in sexual violence cases at the ICTY. International Law Grrls.
 • Houge, Anette Bringedal (2020). Rehabilitering av torturskader i Norge [Fagseminar: en invitasjon til allmennmedisin, UiO] .
 • Houge, Anette Bringedal (2020). The limits to adaptation – a dialogue between climate science and humanitarian practice [Panel participant at Climate:RED global climate summit].
 • Houge, Anette Bringedal (2020). Chair and commentator at "Climate Advocacy in the age of Covid-19" [Panel at ClimateRED: The Red Cross Red Crescent global climate summit].
 • Houge, Anette Bringedal (2020). Fremtidsscenario - C19 i Norge.
 • Houge, Anette Bringedal (2020). C19 Temanotat: Nylig løslatte og rusproblematikk (27.04.2020).
 • Houge, Anette Bringedal (2020). C19 Temanotat: Soningsforhold (16.04.2020) .
 • Houge, Anette Bringedal (2020). C19 i Norge. 28.03.2020 [Skriftlig brief til organisasjonsledelse].
 • Houge, Anette Bringedal (2020). C19 i Norge. Nye risikovurderinger og tiltaksjusteringer. [Skriftlig brief til organisasjonsledelse] .
 • Houge, Anette Bringedal (2020). Ordstyrer og kommentator: Mellom stolene? Fagseminar om ny NOVA-rapport.
 • Houge, Anette Bringedal (2020). The humanitarian consequences at the intersection of climate change and conflict [Public conversation at ClimateRED: The Red Cross Red Crescent global climate summit].
 • Houge, Anette Bringedal (2019). Chair and discussant: Climate change and humanitarian consequences.
 • Houge, Anette Bringedal (2019). Fighting impunity as humanitarian tool?
 • Houge, Anette Bringedal (2019). The humanitarian consequences of climate change - introduction to panel on Anticipatory humanitarian aid and forecast-based financing.
 • Houge, Anette Bringedal (2019). “How to tell a story that is too brutal to read?” Public conversation with Jenna Krajeski and Eva Bratholm.
 • Houge, Anette Bringedal (2019). Internasjonale og lokale perspektiver på konflikt-relatert seksuell vold (key note).
 • Houge, Anette Bringedal (2018). Re-Presenting Mass Violence: Sensationalizing Harm or Reducing Suffering?
 • Houge, Anette Bringedal (2018). Rettferdighet er eneste veien til fred. [Avis]. Dagsavisen.
 • Houge, Anette Bringedal (2018). Ekspert: Vil bidra til at overgripere blir stilt til ansvar for sine handlinger. [Avis]. Aftenposten.
 • Houge, Anette Bringedal (2018). Han har behandlet tusener av kvinner og barn. Fortsatt venter han på å bli hørt. [Avis]. Aftenposten.
 • Houge, Anette Bringedal (2018). Når krigen ikke slutter. [Avis]. Klassekampen.
 • Houge, Anette Bringedal (2018). Hvordan bekjempe voldtekt som våpen? [Internett]. Bistandsaktuelt.
 • Houge, Anette Bringedal (2018). Fredsprisen til Denis Mukwege og Nadia Murad. [TV]. TV2 Nyheter.
 • Houge, Anette Bringedal (2018). The contributions of ICTY - prepared commentary for roundtable with Chief Prosecutor at the ICTY after Key note session.
 • Houge, Anette Bringedal (2017). Opting out: Interrupted radicalization processes.
 • Houge, Anette Bringedal & Skjelsbæk, Inger (2017). Sexual violence as rupture and continuum in societies transitioning from war to peace.
 • Houge, Anette Bringedal (2017). Causes,perpetrators, and international criminal law.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). Offer og overgriper i en og samme person. Stavanger Aftenblad. ISSN 0804-8991.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2016). End Impunity! Reducing Conflict-Related Sexual Violence to a Problem of Law.
 • Houge, Anette Bringedal (2016). Imageries of self: Defendant perpetrators' re-presentation work in sexual war violence cases at the ICTY.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). End impunity! The narrative construction of a panacea for sexual violence in conflict.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2016). The fight against impunity: The construction of a panacea for sexual violence in conflict?
 • Houge, Anette Bringedal (2016). Imageries of self.
 • Houge, Anette Bringedal (2016). Defendant perpetrators and conflict-related sexual violence. IntLawGrrls Blog.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). Full storm for internasjonal strafferett. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2016). Brought Up to Be a War Criminal. PRIO Blogs.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). End impunity! A troublesome panacea for sexual war violence.
 • Houge, Anette Bringedal (2016). Imageries of Defendant Perpetrators in sexual war violence cases.
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Atrocity crimes research from a Nordic criminological perspective. I Storgaard, Anette (Red.), NSfKs 57. forskerseminar; Hvad er lov - hvad bør blive lov? Kriminalisering og regulering I de nordiske velfærdssamfund. Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. ISSN 9788276880434. s. 79–91.
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Konflikt-relatert seksuell vold.
 • Houge, Anette Bringedal (2015). A criminological take on re-presentations of direct perpetrators at international criminal tribunals.
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Defendant perpetrators' self presentations in sexual war violence cases.
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Re-presentations of defendant perpetrators in sexual war violence cases before international criminal and military courts.
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Seksuell krigsvold: Forståelser og konseptualiseringer av overgrep og etablerte overgripere i internasjonale tribunaler og amerikanske militærdomstoler.
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Atrocity crimes research from a Nordic Criminological Perspective.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2015). Offer og krigsforbryter. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Houge, Anette Bringedal (2014). Etiology Constructions at the ICTY, the ICTR and the Abu Ghraib Courts-martial.
 • Bergstrøm, Ida Irene & Houge, Anette Bringedal (2014). Kvinnefokus overskygger menn som voldtas i krig. [Internett]. Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Houge, Anette Bringedal (2014). Ordinary men? Sexual war violence and perpetrator constructions at the ICTY.
 • Houge, Anette Bringedal (2014). Afrikas ufattelige massakre. [Avis]. VG.
 • Houge, Anette Bringedal (2013). Perpetrators of sexualized war violence.
 • Houge, Anette Bringedal (2013). Perpetrators of sexual war violence. A qualitative, comparative analysis of perpetrators' motviations.
 • Houge, Anette Bringedal (2013). Seksualisert vold i krig og konflikt.
 • Houge, Anette Bringedal (2013). Subversive victims and ignored perpetrators.
 • Houge, Anette Bringedal (2013). A cross-conflict qualitative analysis of perpetrators of sexualized war violence.
 • Houge, Anette Bringedal (2012). Perpetrators of sexualized war violence. Prospects of a narrative criminological approach?
 • Houge, Anette Bringedal (2012). Sex som våpen? Seksualisert vold i krig.
 • Houge, Anette Bringedal (2011). Wartime rape and sexual violence: A qualitative analysis of perpetrators and their motivations.
 • Houge, Anette Bringedal (2010). Seksualisert vold i krig.
 • Lønning, Moa Nyamwathi; Aasnes, Ann Evy; Laupstad, Inga Tollefsen & Houge, Anette Bringedal (2020). Torturert og glemt? Identifisering og rehabilitering av torturutsatte i Norge. Røde Kors. ISSN 978-82-7250-204-0.
 • Houge, Anette Bringedal; von Uexkull, Nina & Nicoson, Christie (2019). Overlapping vulnerabilities: The impacts of climate change on humanitarian needs. Røde Kors i Norge. ISSN 978-82-7250-201-9.
 • Houge, Anette Bringedal (2018). Preventing Sexual Violence in War: Is Fighting Impunity the Only Game in Town? Peace Research Institute Oslo (PRIO). ISSN 978-82-7288-927-1.
 • Houge, Anette Bringedal (2017). “Thugs” on Trial. Narrating Conflict-Related Sexual Violence in and for International Criminal Justice. . Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. okt. 2020 12:29 - Sist endret 25. jan. 2022 14:48