Anette Bringedal Houge

Bilde av Anette Bringedal Houge
English version of this page
Mobiltelefon 99224698
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Om meg

Forskningen min handler om ulike former for vold – politisk, seksuell, kjønnet  og/eller kollektiv vold – og hvordan vi som samfunn møter slike overgrep, på lokale, nasjonale og internasjonale nivåer.

I mitt pågående postdok-prosjekt From medical facts to legal evidence zoomer jeg inn på hvordan medisinske og rettsmedisinske eksperter oversetter og forklarer funn de har gjort etter seksuelle overgrep for rettslige formål. Rettsmedisinske funn etablerer ikke seg selv, de tolkes av eksperter som oversetter dem, fra et profesjonsfelt med sine kunnskapsrammer til et annet – for at de tekniske og medisinske funnene skal gi mening i en rettslig kontekst. Prosjektet undersøker hvordan ulike kunnskapsregimer i strafferettsprosessen håndteres når fakta etableres og kommuniseres på tvers av kunnskapstradisjoner.

From medical facts to legal evidence er del av UiO:Livsvitenskaps konvergensmiljø Evidently rape.

Før jeg startet på dette prosjektet var jeg leder for analysearbeidet i Røde Kors – hvor jeg bygde opp en analyseenhet med mandat til å gjennomføre og sette ut forskningsoppdrag om humanitære behov og utfordringer både i Norge og internasjonalt.

Jeg har en doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo (2017). Tematisk og empirisk tar den for seg konflikt-relatert seksuell vold, og internasjonal strafferetts dominerende posisjon som et forenklet sosialt og politisk svar på komplekse, sosiale problemer i krig og konflikt.

Du kan finne meg på ResearchGate og Academia.edu, så vel som på Twitter.

Faglige interesser

 • Seksuell, politisk, og/eller kollektiv vold
 • Tortur og rehabilitering
 • Institusjonell respons på vold, kriminalitet og viktimisering
 • Supranasjonal kriminologi og internasjonal strafferett
 • Narrativ kriminologi
 • Legalstrategier
 • Securitization og kriminalisering
Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Internasjonal strafferett, Krig og konflikt, Krigsforbrytelser, Kriminalisering, Kjønn, Konflikt-relatert seksuell vold, Tortur, Institusjonell respons, Institusjonell kunnskap og kunnskapsoverføring

Publikasjoner

 • Houge, Anette Bringedal & Tønnessen-Krokan, Morten (2021). Complex emergencies: overcoming barriers to health care. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  49 . doi: https://doi.org/10.1177/1403494821993693
 • Lønning, Moa Nyamwathi; Houge, Anette Bringedal; Laupstad, Inga & Aasnes, Ann Evy (2021). “A random system”: The organisation and practice of torture rehabilitation services in Norway. Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture.  ISSN 1018-8185.  30(3), s 84- 100 . doi: https://doi.org/10.7146/torture.v30i3.119875 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Houge, Anette Bringedal (2020). Imageries of Self: Guilty Plea Statements in Sexual Violence Cases at the ICTY. International Criminal Justice Review.  ISSN 1057-5677. . doi: https://doi.org/10.1177/1057567720982656 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Houge, Anette Bringedal (2019). Explaining (Away) Individual Agency: A Criminological Take on Direct Perpetrator Re-Presentations at the ICTY, In Marina Aksenova; Elies van Sliedregt & Stephan Parmentier (ed.),  Breaking the Cycle of Mass Atrocities: Criminological and Socio-Legal Approaches in International Criminal Law.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-50991-944-4.  Chapter 9.  s 181 - 196
 • Houge, Anette Bringedal (2018). Narrative expressivism: A criminological approach to the expressive function of international criminal justice. Criminology & Criminal Justice.  ISSN 1748-8958.  19(3), s 277- 293 . doi: 10.1177/1748895818787009
 • Houge, Anette Bringedal & Skjelsbæk, Inger (2018). Securitising Sexual Violence: Transitions from War to Peace, In Kate Fitz-Gibbon; Sandra Walklate; J McCulloch & JaneMaree Maher (ed.),  Intimate Partner Violence, Risk and Security. Securing Women’s Lives in a Global World.  Routledge.  ISBN 978-1-13-870035-2.  Chapter 1.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2017). End impunity! Reducing conflict-related sexual violence to a problem of law. Law & society review.  ISSN 0023-9216.  51(4) . doi: 10.1111/lasr.12294 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Houge, Anette Bringedal (2016). "He Seems to Come Out as a Personally Cruel Person": Perpetrator Re-Presentations in Direct Murder Cases at the ICTY, In Sandra Walklate & Kate Fitz-Gibbon (ed.),  Homicide, Gender and Responsibility. An international perspective.  Routledge.  ISBN 9781138843479.  Chapter 6.
 • Houge, Anette Bringedal (2016). Re-Presentations of Defendant Perpetrators in Sexual War Violence Cases Before International and Military Criminal Courts. British Journal of Criminology.  ISSN 0007-0955.  56(3), s 419- 437 . doi: 10.1093/bjc/azv065
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Conflict-related sexual violence, In Kjersti Ericsson (ed.),  Women in War. Examples from Norway and Beyond.  Ashgate.  ISBN 9781472445179.  Chapter 5.  s 71 - 86
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Sexualized war violence. Knowledge construction and knowledge gaps. Aggression and Violent Behavior.  ISSN 1359-1789.  25(A), s 79- 87 . doi: 10.1016/j.avb.2015.07.009 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Houge, Anette Bringedal; Lohne, Kjersti & Skilbrei, May-Len Østbye (2015). Gender and crime revisited: criminological gender research on international and transnational crime and crime control. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  16(2), s 160- 174 . doi: 10.1080/14043858.2015.1045730
 • Houge, Anette Bringedal (2014). Sexualized War Violence: Subversive Victimization and Ignored Perpetrators, In Ingrid Lander; Signe Ravn & Nina Jon (ed.),  Masculinities in the Criminological Field.  Ashgate.  ISBN 978-1-4724-1013-9.  Ch. 9.  s 165 - 183 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Houge, Anette Bringedal; Lohne, Kjersti & Skilbrei, May-Len Østbye (2014). Kriminologisk kjønnsforskning mellom Norge og verden, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  14.  s 201 - 221 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Houge, Anette Bringedal (2009). Seksualisert krigsvold i Bosnia og Hercegovina: kjønn, etnisitet og seksualitet. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  39(2), s 23- 42
 • Houge, Anette Bringedal (2008). Subversive victims? the (non)reporting of sexual violence against male victims during the war in Bosnia-Herzegovina. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  29(1), s 63- 78

Se alle arbeider i Cristin

 • Houge, Anette Bringedal (2021). Den utilstrekkelige jussen. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Houge, Anette Bringedal; Johannessen, Helen Maria; Laugerud, Solveig & Hennum, Ragnhild Helene (2021). Evidently Rape - Medisinsk, legal og allmenn forståelse av fysiske bevis i voldtektssaker. Bevis.  ISSN 0803-3544.  (1), s 29- 32
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2021). Når offeret blir forbryter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Houge, Anette Bringedal & Lønning, Moa N. (2021). A random system? How Norway (fails to) organize health services to rehabilitate torture survivors. International Law Grrls.
 • Houge, Anette Bringedal (2020). C19 Temanotat: Nylig løslatte og rusproblematikk (27.04.2020).
 • Houge, Anette Bringedal (2020). C19 Temanotat: Soningsforhold (16.04.2020).
 • Houge, Anette Bringedal (2020). C19 i Norge. 28.03.2020 [Skriftlig brief til organisasjonsledelse].
 • Houge, Anette Bringedal (2020). C19 i Norge. Nye risikovurderinger og tiltaksjusteringer. [Skriftlig brief til organisasjonsledelse] ..
 • Houge, Anette Bringedal (2020). Chair and commentator at "Climate Advocacy in the age of Covid-19" [Panel at ClimateRED: The Red Cross Red Crescent global climate summit].
 • Houge, Anette Bringedal (2020). Fremtidsscenario - C19 i Norge.
 • Houge, Anette Bringedal (2020). Imageries of self: Guilty plea statements in sexual violence cases at the ICTY. International Law Grrls.
 • Houge, Anette Bringedal (2020). Ordstyrer og kommentator: Mellom stolene? Fagseminar om ny NOVA-rapport.
 • Houge, Anette Bringedal (2020). Rehabilitering av torturskader i Norge [Fagseminar: en invitasjon til allmennmedisin, UiO].
 • Houge, Anette Bringedal (2020). The humanitarian consequences at the intersection of climate change and conflict [Public conversation at ClimateRED: The Red Cross Red Crescent global climate summit].
 • Houge, Anette Bringedal (2020). The limits to adaptation – a dialogue between climate science and humanitarian practice [Panel participant at Climate:RED global climate summit].
 • Houge, Anette Bringedal & Lønning, Moa Nyamwathi (2020). Torturert og glemt? Identifisering og rehabilitering av torturutsatte i Norge.
 • Houge, Anette Bringedal (2019). Chair and discussant: Climate change and humanitarian consequences.
 • Houge, Anette Bringedal (2019). Fighting impunity as humanitarian tool?.
 • Houge, Anette Bringedal (2019). “How to tell a story that is too brutal to read?” Public conversation with Jenna Krajeski and Eva Bratholm.
 • Houge, Anette Bringedal (2019). Internasjonale og lokale perspektiver på konflikt-relatert seksuell vold (key note).
 • Houge, Anette Bringedal (2019). The humanitarian consequences of climate change - introduction to panel on Anticipatory humanitarian aid and forecast-based financing.
 • Houge, Anette Bringedal; von Uexkull, Nina & Nicoson, Christie (2019). Overlapping vulnerabilities: The impacts of climate change on humanitarian needs.
 • Houge, Anette Bringedal (2018, 06. oktober). Ekspert: Vil bidra til at overgripere blir stilt til ansvar for sine handlinger.  Aftenposten.
 • Houge, Anette Bringedal (2018, 10. desember). Fredsprisen til Denis Mukwege og Nadia Murad. [TV].  TV2 Nyheter.
 • Houge, Anette Bringedal (2018, 10. desember). Han har behandlet tusener av kvinner og barn. Fortsatt venter han på å bli hørt..  Aftenposten.
 • Houge, Anette Bringedal (2018, 10. desember). Hvordan bekjempe voldtekt som våpen?. [Internett].  Bistandsaktuelt.
 • Houge, Anette Bringedal (2018, 10. desember). Når krigen ikke slutter.  Klassekampen.
 • Houge, Anette Bringedal (2018). Preventing Sexual Violence in War: Is Fighting Impunity the Only Game in Town?. PRIO Paper. 2018.
 • Houge, Anette Bringedal (2018). Re-Presenting Mass Violence: Sensationalizing Harm or Reducing Suffering?.
 • Houge, Anette Bringedal (2018, 10. desember). Rettferdighet er eneste veien til fred.  Dagsavisen.
 • Houge, Anette Bringedal (2018). The contributions of ICTY - prepared commentary for roundtable with Chief Prosecutor at the ICTY after Key note session.
 • Houge, Anette Bringedal (2017). Causes,perpetrators, and international criminal law.
 • Houge, Anette Bringedal (2017). Opting out: Interrupted radicalization processes.
 • Houge, Anette Bringedal (2017). “Thugs” on Trial. Narrating Conflict-Related Sexual Violence in and for International Criminal Justice..
 • Houge, Anette Bringedal & Skjelsbæk, Inger (2017). Sexual violence as rupture and continuum in societies transitioning from war to peace.
 • Houge, Anette Bringedal (2016). Defendant perpetrators and conflict-related sexual violence. IntLawGrrls Blog.
 • Houge, Anette Bringedal (2016). Imageries of Defendant Perpetrators in sexual war violence cases.
 • Houge, Anette Bringedal (2016). Imageries of self.
 • Houge, Anette Bringedal (2016). Imageries of self: Defendant perpetrators' re-presentation work in sexual war violence cases at the ICTY.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). End impunity! A troublesome panacea for sexual war violence.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). End impunity! The narrative construction of a panacea for sexual violence in conflict.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). Full storm for internasjonal strafferett. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). Offer og overgriper i en og samme person. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2016). Brought Up to Be a War Criminal. PRIO Blogs.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2016). End Impunity! Reducing Conflict-Related Sexual Violence to a Problem of Law.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2016). The fight against impunity: The construction of a panacea for sexual violence in conflict?.
 • Houge, Anette Bringedal (2015). A criminological take on re-presentations of direct perpetrators at international criminal tribunals.
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Atrocity crimes research from a Nordic Criminological Perspective.
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Atrocity crimes research from a Nordic criminological perspective, In Anette Storgaard (ed.),  NSfKs 57. forskerseminar; Hvad er lov - hvad bør blive lov? Kriminalisering og regulering I de nordiske velfærdssamfund.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.  ISBN 9788276880434.  Key note presentation.  s 79 - 91
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Defendant perpetrators' self presentations in sexual war violence cases.
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Konflikt-relatert seksuell vold.
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Re-presentations of defendant perpetrators in sexual war violence cases before international criminal and military courts.
 • Houge, Anette Bringedal (2015). Seksuell krigsvold: Forståelser og konseptualiseringer av overgrep og etablerte overgripere i internasjonale tribunaler og amerikanske militærdomstoler.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2015). Offer og krigsforbryter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bergstrøm, Ida Irene & Houge, Anette Bringedal (2014, 20. august). Kvinnefokus overskygger menn som voldtas i krig. [Internett].  Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Houge, Anette Bringedal (2014, 23. februar). Afrikas ufattelige massakre.  VG.
 • Houge, Anette Bringedal (2014). Etiology Constructions at the ICTY, the ICTR and the Abu Ghraib Courts-martial.
 • Houge, Anette Bringedal (2014). Ordinary men? Sexual war violence and perpetrator constructions at the ICTY.
 • Houge, Anette Bringedal (2013). A cross-conflict qualitative analysis of perpetrators of sexualized war violence.
 • Houge, Anette Bringedal (2013). Perpetrators of sexual war violence. A qualitative, comparative analysis of perpetrators' motviations.
 • Houge, Anette Bringedal (2013). Perpetrators of sexualized war violence.
 • Houge, Anette Bringedal (2013). Seksualisert vold i krig og konflikt.
 • Houge, Anette Bringedal (2013). Subversive victims and ignored perpetrators.
 • Houge, Anette Bringedal (2012). Perpetrators of sexualized war violence. Prospects of a narrative criminological approach?.
 • Houge, Anette Bringedal (2012). Sex som våpen? Seksualisert vold i krig.
 • Houge, Anette Bringedal (2011). Wartime rape and sexual violence: A qualitative analysis of perpetrators and their motivations.
 • Houge, Anette Bringedal (2010). Norske styrker til Kongo. Ny Tid.  ISSN 0809-9049.  s 34- 35
 • Houge, Anette Bringedal (2010). Seksualisert krigsvold. Masterbloggen.
 • Houge, Anette Bringedal (2010). Seksualisert vold i krig.
 • Houge, Anette Bringedal (2010, 09. april). Seksualisert vold som våpen. [Radio].
 • Houge, Anette Bringedal (2009). Perpetrators of sexual war violence.
 • Houge, Anette Bringedal (2009). Risikofri krigsforbrytelse?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Houge, Anette Bringedal (2009). Seksualisert krigsvold.
 • Houge, Anette Bringedal (2009). Seksualiserte overgrep i krig. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
 • Houge, Anette Bringedal (2009). Sexual War Violence: From Reactive to Proactive Measures. NOREF.  (May)
 • Houge, Anette Bringedal (2008). Grov vold i nære relasjoner. MIRA - for minoritetsrettigheter.  ISSN 0805-357X.
 • Houge, Anette Bringedal (2008). Overgripere av seksualisert krigsvold.
 • Houge, Anette Bringedal (2008). Seksualisert vold i krig og fred.
 • Houge, Anette Bringedal (2008). Seksualisert vold mot kvinner. MIRA - for minoritetsrettigheter.  ISSN 0805-357X.
 • Houge, Anette Bringedal (2008). Voldtektsbølgen er ikke over. Rogalands Avis.
 • Houge, Anette Bringedal (2008). Wartime Rape and Sexual Violence: A qualitative analysis of perpetrators of sexual violence during the war in Bosnia and Herzegovina.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. okt. 2020 12:29 - Sist endret 15. mars 2021 09:15