Anette Bringedal Houge

Bilde av Anette Bringedal Houge
English version of this page
Mobiltelefon 99224698
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Om meg

Forskningen min handler om ulike former for vold – politisk, seksuell, kjønnet  og/eller kollektiv vold – og hvordan vi som samfunn møter slike overgrep, på lokale, nasjonale og internasjonale nivåer.

I mitt pågående postdok-prosjekt From medical facts to legal evidence zoomer jeg inn på hvordan medisinske og rettsmedisinske eksperter oversetter og forklarer funn de har gjort etter seksuelle overgrep for rettslige formål. Rettsmedisinske funn etablerer ikke seg selv, de tolkes av eksperter som oversetter dem, fra et profesjonsfelt med sine kunnskapsrammer til et annet – for at de tekniske og medisinske funnene skal gi mening i en rettslig kontekst. Prosjektet undersøker hvordan ulike kunnskapsregimer i strafferettsprosessen håndteres når fakta etableres og kommuniseres på tvers av kunnskapstradisjoner.

From medical facts to legal evidence er del av UiO:Livsvitenskaps konvergensmiljø Evidently rape.

Før jeg startet på dette prosjektet var jeg leder for analysearbeidet i Røde Kors – hvor jeg bygde opp en analyseenhet med mandat til å gjennomføre og sette ut forskningsoppdrag om humanitære behov og utfordringer både i Norge og internasjonalt.

Jeg har en doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo (2017). Tematisk og empirisk tar den for seg konflikt-relatert seksuell vold, og internasjonal strafferetts dominerende posisjon som et forenklet sosialt og politisk svar på komplekse, sosiale problemer i krig og konflikt.

Du kan finne meg på ResearchGate og Academia.edu, så vel som på Twitter.

Faglige interesser

  • Seksuell, politisk, og/eller kollektiv vold
  • Tortur og rehabilitering
  • Institusjonell respons på vold, kriminalitet og viktimisering
  • Supranasjonal kriminologi og internasjonal strafferett
  • Narrativ kriminologi
  • Legalstrategier
  • Securitization og kriminalisering
  • Profesjonsstudier
  • Kunnskapssosiologi
Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Internasjonal strafferett, Krig og konflikt, Krigsforbrytelser, Kriminalisering, Kjønn, Konflikt-relatert seksuell vold, Tortur, Institusjonell respons, Institusjonell kunnskap og kunnskapsoverføring
Publisert 23. okt. 2020 12:29 - Sist endret 21. okt. 2021 11:14