English version of this page

LAR kryssregisterstudier

Det er etablert et register over alle som har søkt seg til og påbegynt LAR behandling i Norge for perioden 1997-2009.

Om prosjektet

Registeret inneholder informasjon om LAR-behandlingen for mer enn 8000 personer.

SERAF har erfaring med å koble LAR-pasientregister mot offentlige tilgjengelige registre; herunder dødsårsaksregisteret og straffesaksregisteret, for å studere nytten av LAR behandlingen.

Denne metodikken vil utvikles videre og det er planer for kobling av LAR-pasientregisteret mot andre tilgjengelige register som norsk reseptregister og register over trygdeytelser (FD-trygd).

Publikasjoner i forbindelse med prosjektet

Mortalitet

Prevalence and clinical relevance of corrected QT interval prolongation during methadone and buprenorphine treatment: a mortality assessment study
Katinka Anchersen, Thomas Clausen, Michael Gossop, Viggo Hansteen, Helge Waal
Addiction 2009,Vol. 104,(6) 993-999.

Mortality among opiate users: opioid maintenance therapy, age, and causes of death
Thomas Clausen, Helge Waal, Magne Thoresen and Michael Gossop
Addiction 2009, Vol. 104, 1356-1362.

Mortality prior to, during and after opioid maintenance treatment (OMT): A national prospective cross-registry study
Thomas Clausen, Katinka Anchersen and Helge Waal
Drug and Alcohol Dependence 2008, (94) 151-157. 

Kriminalitet

Accounting for individual differences and timing of events: estimating the effect of treatment on criminal convictions in heroin users
Jo Røislien, Thomas Clausen, Jon Michael Gran, Anne Bukten
BMC Medical Research Methodology 2014, 14:68

A day-by-day investigation of changes in criminal convictions before and after entering and leaving opioid maintenance treatment. A national cohort study
Anne Bukten, Jo Røislien, Svetlana Skurtveit, Helge Waal, Michael Gossop, Thomas Clausen
BMC Psychiatry 2013, 13:262

Driving under the influence (DUI) among patients in opioid maintenance treatment (OMT). A registry-based national cohort study
Anne Bukten, Aina Herskedal, Svetlana Skurtveit, Jørgen G. Bramness, Thomas Clausen
Addiction, 2013, 108, (11), 1954-1961.

Reductions in violent crime during Opioid Maintenance Treatment: A longitudinal national cohort study
Ingrid Havnes, Anne Bukten, Michael Gossop, Helge Waal, Per Stangeland, Thomas Clausen
Drug and Alcohol Dependence 2012, 124 (3) 307-310.

Engagement with Opioid Maintenance Treatment and reductions in crime: A longitudinal national cohort study
Anne Bukten, Svetlana Skurtveit, Michael Gossop, Helge Waal, Per Stangeland, Ingrid Havnes, Thomas Clausen
Addiction 2012, 107 (2) 393-399

The influence of programme differences on crime reduction in Opioid Maintenance Treatment.  An analysis of regional patterns in Norway
Anne Bukten, Svetlana Skurtveit, Michael Gossop, Helge Waal, Per Stangeland, Thomas Clausen
Norsk Epidemiologi 2011, 21 (1) 99-106

Criminal convictions among dependent heroin users during a 3-year period prior to opioid maintenance treatment: a longitudinal national cohort study.
Anne Bukten, Svetlana Skurtveit, Per Stangeland, Michael Gossop, Astrid B. Willersrud, Helge Waal, Ingrid Havnes, Thomas Clausen
Journal of Substance Abuse Treatment 2011, 41 (4), 407-414

Øvrige
 
The Norwegian OMT program − benefits and challenges - (Hvor godt virker legemiddelassistert rehabilitering  - LAR, og hva er utfordringene?)
Thomas Clausen
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2014; 10: 39–42(Review article)
In norwegian (pdf) - In english (pdf)

Legemiddelassistert rehabilitering  – viktig behandling med dilemmaer
Ivar Skeie, Anne Bukten, Thomas Clausen
Tidsskrift for den norske legeforening, 2014, 134 (11), 1156-8

Factors associated with dropout among patients in opioid maintenance treatment (OMT) and predictors of re-entry. A national registry-based study
Anne Bukten, Svetlana Skurtveit, Helge Waal, Thomas Clausen
Addictive behaviors 05/2014; 39(10):1504-1509

Publisert 27. jan. 2012 14:28 - Sist endret 1. nov. 2016 11:56