Om SERAF

SERAF har hovedvekt på klinikknær rusmiddelforskning og tilbyr undervisning og veiledning innenfor rusfeltet. 

SERAF har resepsjon i Bygg 45 på Ullevål Sykehus

Gjennom rekruttering og utdanning har senteret en nasjonal rolle og fungerer som nettverksbygger for rusmiddelforskning i Norge.

SERAF fungerer interfakultært og er tverrfaglig sammensatt, og innehar solid faglig kompetanse på internasjonalt nivå innen klinikknær rusmiddelforskning.

Les mer om våre forskningsprosjekter og forskergrupper her

Les mer om SERAF i vår årsrapport for 2020

Organisering og ledelse

SERAF er administrativt underlagt Institutt for klinisk medisin og skal ledes av en senterleder og administrativ leder.  

SERAF er samlokalisert med Avdeling spesialiserte ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus.

Bakgrunn

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet ble Norges forskningsråd i mars 2006 bedt om å utarbeide et eget program for rusmiddelforskning.

Som en del av programsatsingen ble det utlyst anbud om etablering av et universitetstilknyttet senter for rusmiddelforskning. Som en av tre søkere fikk Universitetet i Oslo i oppdrag å opprette SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning under Institutt for psykiatri.

Publisert 19. mai 2011 13:07 - Sist endret 31. aug. 2021 10:33