English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Kommende kurs og konferanser

SERAF-bloggen

Aktuelle saker

  • colourbox31292951 Økning i bruk av forskrevne opioder 28. sep. 2018 14:27

    De senere årene her vi sett en tendens i Norge med økt bruk av forskrevne sterke opioder, i tillegg til mer bruk av opioidet tramadol. Norge er nå det landet med flest brukere av reseptbelagte opioder i Skandinavia.

  • nalokson-200 Resultater fra SERAFs Naloksonprosjekt er igjen å finne i rusfeltets beste tidsskrift; Addiction. 18. sep. 2018 10:20

    I vår nylige publiserte artikkel som kom i stand etter godt og viktig samarbeid med FHI har vi undersøkt hvor mange av de i risiko for overdose som faktisk hadde fått utdelt nalokson nesespray og hvor mange som hadde erfaring med å bruke slik nesespray i en overdosesituasjon.

  • wiig-eli-marie-200 Disputas Eli Marie Wiig 10. sep. 2018 10:44

    Tirsdag 11. september forsvarer MA Eli Marie Wiig sin avhandling for graden philosophiae doctor: Substance dependent women becoming mothers – breaking the intergenerational transference of substance use disorders.