English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Aktuelle saker

Kontakt SERAF

+47-23368976
+47-23368972

seraf-admin@medisin.uio.no

Kliniske studier ved SERAF