English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Tiltak i forbindelse med COVID19-epidemien

Personer med ruslidelse, både i og utenfor behandling, må betraktes som ekstra sårbare grupper under korona-epidemien.

SERAF har i den forbindelse laget et informasjonskriv omkring spesielle tiltak for disse sårbare gruppene.

Les mer om tiltakene

SERAF har også laget to korte videoer knyttet til henholdsvis rusbehandling og rusmiddelbruk og Covid-19.

Se filmene her

Ressurser

Aktuelle saker

  • colourbox44483602-600 Covid-19 oppdatering fra SERAF 3. juli 2020 13:45

    SERAF har nylig laget to korte videoer knyttet til henholdsvis rusbehandling og rusmiddelbruk og Covid-19.

  • picture1 Statusrapport for LAR 2019 er publisert 29. juni 2020 08:58

    I år lanseres årlig nasjonal statusrapport for LAR i tråd med smittevernseglene, kun digitalt og med en kort videopresentasjon av rapportens hovedfunn av (Philipp Lobmaier) istedenfor lanseringsmøte.

  • seraf Ledig stilling som PhD-stipendiat i naloksonprosjektet 19. juni 2020 12:12

    Det er nå lyst ut en stilling som stipendiat ved SERAF knyttet til naloksonprosjektet. Søknadsfrist for stillingen er 16. august 2020.

Kontakt SERAF

+47-23368976
+47-23368972

seraf-admin@medisin.uio.no

Kliniske studier ved SERAF