English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Kommende kurs og konferanser

18. okt. 2018

SERAF-bloggen

Aktuelle saker

  • muller-ashley-200 Disputas Ashley Muller 4. des. 2017 12:24

    Torsdag 14. desember forsvarer MA Ashley Muller sin avhandling for graden philosophiae doctor: Quality of life, substance use disorders, and social lives: Exploring one-year outcomes and intrinsic links.

  • desiree-2-660 Nesesprayen som redder liv 22. nov. 2017 13:48

    Sekunder kan utgjøre forskjellen mellom liv og død ved en overdose. Med nalokson i nesesprayform blir det enklere for venner og pårørende å hjelpe.

  • colourbox20257941-250 Halvparten av rusbrukere har nylig vært utsatt for kriminalitet 16. nov. 2017 13:03

    I en ny studie fra SERAF var utsatthet for kriminalitet forbundet med symptomer på dårligere psykisk helse, mer alvorlig rusbruk og ustabilitet i bosituasjon.