English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av doktorgradsstudenter

Tiltak i forbindelse med COVID19-epidemien

Personer med ruslidelse, både i og utenfor behandling, må betraktes som ekstra sårbare grupper under korona-epidemien.

Les mer her

Aktuelle saker

Kontakt SERAF

+47-23368976
+47-23368972

seraf-admin@medisin.uio.no

SERAF i sosiale medier

Kliniske studier ved SERAF