English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av doktorgradsstudenter

Tiltak i forbindelse med COVID19-epidemien

Personer med ruslidelse, både i og utenfor behandling, må betraktes som ekstra sårbare grupper under korona-epidemien.

Les mer her

Aktuelle saker

  • bottle-and-syringe Samarbeidsprosjekt om LAR i Tsjekkia, Norge og Danmark 12. mai 2021 15:38

    SERAF forskere har bidratt til publikasjon med protokoll for samarbeidsprosjekt med partnere i Tsjekkia, Norge og Danmark om hva som gir gode behandlingsresultater for LAR-pasienter.

  • jumping-happy-child Psykisk helse hos skolebarn 12. mai 2021 11:39

    Ny artikkel sammenligner skolebarn eksponert for LAR-medikamenter i svangerskapet med barn plassert i fosterhjem

Kontakt SERAF

+47-23368976
+47-23368972

seraf-admin@medisin.uio.no

SERAF i sosiale medier

Kliniske studier ved SERAF