English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Kommende arrangementer

14 okt.
Frederik Holsts hus, Auditorium 124, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166
15 okt.
Frederik Holsts hus, Auditorium 124, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

SERAF i media

Aktuelle saker

  • colourbox26518780-620 Dødelighet reduseres for personer i LAR-behandling 13. aug. 2019 12:53

    En ny studie med fokus på dødelighet blant pasienter i LAR i Norge viser at overdosedødelighet mer enn halveres for personene i behandling.

  • colourbox14919367-620 Årsak til død blant norske LAR-pasienter 29. juli 2019 10:53

    En ny artikkel, med utgangspunkt i dødsfall hos LAR-pasienter i perioden 2014-15, viser at somatiske sykdommer er dominerende årsak til død.

  • laif-zill-e-huma-200 Disputas Zill-E-Huma Latif 26. juni 2019 12:39

    Torsdag 27. juni forsvarer Cand.med. Zill-E-Huma Latif sin avhandling for graden philosophiae doctor: Long-Term Effectiveness, Psychiatric Distress and Chronic Pain in Opioid Dependent Individuals Receiving Treatement with Extended-Release Naltrexone