English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Tiltak i forbindelse med COVID19-epidemien

Personer med ruslidelse, både i og utenfor behandling, må betraktes som ekstra sårbare grupper under korona-epidemien.

SERAF har i den forbindelse laget et informasjonskriv omkring spesielle tiltak for disse sårbare gruppene.

Les mer om tiltakene

SERAF har også laget to korte videoer knyttet til henholdsvis rusbehandling og rusmiddelbruk og Covid-19.

Se filmene her

Ressurser

Aktuelle saker

  • colourbox39833494-620 Ny studie om cannabisbruk og utfall ved fødsel 15. okt. 2020 12:17

    I en nylig publisert artikkel har forskere ved FHI, NTNU, SERAF og Charles universitet i Tsjekkia undersøkt hvilken sammenheng det er mellom mors bruk av cannabis i svangerskapet og fødselsutfall.

  • no1-ed Ny stipendiat i PriSUD-prosjektet 28. sep. 2020 13:58

    Rose Elisabeth Boyle er tilsatt som stipendiat i PriSUD-prosjektet ved Institutt for kriminologi og vil inngå i den tverrfaglige forskningsgruppen.

  • colourbox32255955-650 COVID-19 blant rusmiddelbrukere i Norge 22. sep. 2020 11:28

    Forskere ved SERAF og samarbeidspartnere har nylig publisert en artikkel om COVID-19 blant rusmiddelbrukere i sentrumsmiljøene i Oslo, Bergen og Kristiansand.

Kontakt SERAF

+47-23368976
+47-23368972

seraf-admin@medisin.uio.no

Kliniske studier ved SERAF