English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Kommende kurs og konferanser

14. aug. 2019 13:00

SERAF i media

Aktuelle saker

  • holter-marianne-200 Disputas Marianne T. S. Holter 11. juni 2019 13:26

    Mandag 17. juni forsvarer M.Phil. Marianne T. S. Holter sin avhandling for graden philosophiae doctor: The working alliance in automated therapy: Development of an alliance-supporting eHealth program and two grounded theory studies of relating and change

  • forut-maleren Rapport om alkoholbruk og FNs bærekraftsmål 7. juni 2019 10:08

    En ny rapport med tittel «Global health and alcohol» peker på hvordan alkohol utgjør en stor utfordring for å nå FNs bærekraftsmål om god helse for alle, uansett bakgrunn.

  • picture1 Statusrapporten for LAR 2018 er publisert 6. juni 2019 11:29

    Torsdag 6. juni ble statusrapporten for LAR 2018 lansert i et åpent møte på SERAF. Rapporten med tittelen «LAR i rusreformenes tid» kan nå lastes ned fra SERAFs nettsider.