English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av doktorgradsstudenter

Tiltak i forbindelse med COVID19-epidemien

Personer med ruslidelse, både i og utenfor behandling, må betraktes som ekstra sårbare grupper under korona-epidemien.

Les mer her

Aktuelle saker

  • benzodiazepines Ny artikkel i Pharmacoepidemiology & Drug Safety 2. aug. 2021 11:25

    SERAF-forsker Svetlana Skurtveit har bidratt til publisering av en nasjonal kohortstudie av resepter på smertestillende medisiner ved kronisk kreftsykdom.

  • seraf Ledig stilling som forsker ved SERAF 25. juni 2021 09:18

    Vi søker en dedikert forsker med solid erfaring fra kvantitativ forskning som kan bidra til å videreutvikle vår metodeplattform for koblinger av registre og utføre moderne statistiske analyser av store kliniske kohortbaserte datasett.

SERAF i media

Kommende arrangementer

20 okt.
Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166
21 okt.
Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Kontakt SERAF

+47-23368976
+47-23368972

seraf-admin@medisin.uio.no

SERAF i sosiale medier

Kliniske studier ved SERAF