English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Kommende kurs og konferanser

Ingen kommende arrangementer

SERAF-bloggen

Aktuelle saker

  • siv-myhra-200 Disputas Siv Merete Myra 6. nov. 2018 09:30

    Mandag 12. november forsvarer MD Siv Merete Myra sin avhandling for graden philosophiae doctor: Pregnant substance abusers and their therapists in compulsory and voluntary treatment. A qualitative study: Intergenerational learning, attachment processes and the wish for a normal life.

  • colourbox34916801 Ensomhet og alkoholbruk 2. nov. 2018 13:53

    I hvilken grad påvirker ensomhet i etterkant av behandling for alkoholmisbruk sjansen for å unngå tilbakefall? Dette er ett av spørsmålene tatt opp av SERAF-forsker Ley Muller sammen med kollegaer fra Syddansk Univeristet i en ny kvalitativ artikkel publisert i Alcoholism Treatment Quarterly.

  • colourbox31292951 Økning i bruk av forskrevne opioder 28. sep. 2018 14:27

    De senere årene her vi sett en tendens i Norge med økt bruk av forskrevne sterke opioder, i tillegg til mer bruk av opioidet tramadol. Norge er nå det landet med flest brukere av reseptbelagte opioder i Skandinavia.