English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av doktorgradsstudenter

Tiltak i forbindelse med COVID19-epidemien

Personer med ruslidelse, både i og utenfor behandling, må betraktes som ekstra sårbare grupper under korona-epidemien.

Les mer her

Aktuelle saker

  • seraf Ledig stilling som forsker ved SERAF 25. juni 2021 09:18

    Vi søker en dedikert forsker med solid erfaring fra kvantitativ forskning som kan bidra til å videreutvikle vår metodeplattform for koblinger av registre og utføre moderne statistiske analyser av store kliniske kohortbaserte datasett.

  • picture1 Statusrapport for LAR 2020 er publisert 22. juni 2021 12:09

    I år, som i fjor, blir det en digital lansering av årlig nasjonal statusrapport for LAR. Philipp Lobmaier presenter noen av rapportens hovedfunn og Thomas Clausen gir to presentasjoner om henholdsvis aldring i LAR og Covid-19 i LAR-behandling.

SERAF i media

Kommende arrangementer

20 okt.
Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166
21 okt.
Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Kontakt SERAF

+47-23368976
+47-23368972

seraf-admin@medisin.uio.no

SERAF i sosiale medier

Kliniske studier ved SERAF