Kontakt

Besøksadresse

Ullevål sykehus
Kirkeveien 166, Bygg 45
0450 Oslo

Postadresse

Postboks 1039 Blindern
0315 Oslo

Telefon, faks og e-post

+47 23 36 89 76/72 (telefon)
+47 23 36 89 86 (faks)
seraf-admin@medisin.uio.no

Kart

Publisert 19. mai 2011 13:12 - Sist endret 26. juni 2015 13:00