Personer ved SERAF

Navn Tittel Telefon E-mail
Bukten, Anne Forsker 23368971 anne.bukten@medisin.uio.no
Clausen, Thomas Senterleder / Professor 23368978 thomas.clausen@medisin.uio.no
Eikemo, Marie Forsker   m.h.eikemo@medisin.uio.no
Holdø, Ingvild Stipendiat   ingvild.holdo@medisin.uio.no
Holter, Marianne Th. Smogeli Forsker 23368984 m.t.s.holter@medisin.uio.no
Høiseth, Gudrun Forsker (10%)   Gudrun.Hoiseth@fhi.no
Høivik, Julie Forsker 23368979 julie.hoivik@medisin.uio.no
Landheim, Anne Forsker (10%)   anne.landheim@sykehuset-innlandet.no
Lien, Lars Forsker (10%)   lars.lien@sykehuset-innlandet.no
Lobmaier, Philipp Forsker (20%) 23368979 p.p.lobmaier@medisin.uio.no
Madah-Amiri, Desiree Forsker   desiree.madah-amiri@medisin.uio.no
Mørland, Jørg Professor Emeritus   jorg.morland@medisin.uio.no
Riksheim, Marianne Forsker/statistiker 23368973 marianne.riksheim@medisin.uio.no
Sarfi, Monica Forsker/psykolog 23368982 a.m.sarfi@medisin.uio.no
Skurtveit, Svetlana Professor II (20%)   svetlana.skurtveit@medisin.uio.no
Solli, Kristin Klemmetsby Forsker (20%) 23368983 k.k.solli@medisin.uio.no
Tjagvad, Christian Forsker   christian.tjagvad@medisin.uio.no
Waal, Helge Professor Emeritus 23368992 helge.waal@medisin.uio.no
Welle-Strand, Gabrielle Forsker/lege 23368977 gabrielle.welle-strand@medisin.uio.no

Administrasjonen:

Lillevold, Pål Henrik Rådgiver 23368972 p.h.lillevold@medisin.uio.no
Sentralbord SERAF / LAR Øst 23368900  

 

Publisert 30. mars 2011 16:13 - Sist endret 17. sep. 2019 09:42