Aktuelt ved SERAF

Aktuelle saker

  • colourbox8648486(1) Opioide smertestillende i tre nordiske land 8. feb. 2019 11:16

    Opioid-epidemien i Nord-Amerika startet på 1990-tallet etter en kraftig liberalisering og økning av forskrivning av det sterke smertestillende opioidet «Oksykodon», spesielt for kronisk ikke-malign smerte.

  • colourbox33039810-700 Påvisning av rusmidler i spytt 16. jan. 2019 14:35

    Tradisjonelt er det blod og urin som har vært brukt for å påvise rusmidler. Dersom det påvises et stoff i blod viser dette at personen er påvirket av stoffet, mens dersom det påvises et stoff i urin viser dette bare at stoffet er inntatt, ikke nødvendigvis at personen er påvirket.

  • seraf-2018 SERAF i tall 2018 28. des. 2018 13:02

    Når 2018 går mot slutten ønsker vi å lage en liten oppsummering over noe av aktiviteten som har foregått på SERAF dette året. Året markerer dessuten 10 år siden SERAF startet opp. Vi arrangerte derfor et eget arrangement som tok for seg noe av det SERAF har bidratt med gjennom disse årene.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer