Aktuelt ved SERAF

Aktuelle saker

Arrangementer

  • colourbox1070471-small Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 1: Grunnlagskunnskap 20. okt. 2021 00:00

    SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

  • colourbox1070471-small Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 2: Behandling 3. nov. 2021 00:00

    SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.