Nasjonal studie som følger kvinner i LAR gjennom graviditet og etter fødsel

I denne artikkelen følger vi 38 gravide kvinner i LAR som fikk barn i 2005 og 2006. Kvinnene er fulgt gjennom graviditet, ved fødsel og etter tre måneder.  

Hvert år blir mellom 20 og 30 kvinner i Legemiddelassistert rehabilitering gravide. Kunnskapsgrunnlaget om temaet er begrenset, og utenlandske studier lar seg ikke alltid overføre til norske forhold. Over halvparten av de nyfødte får behandlingstrengende abstinenser som krever tett oppfølging av helsepersonell.

Studiens målsetning var å undersøke om det var noen sammenheng mellom metadon/buprenorfin dosering og røyking i svangerskap og forekomst og varighet av neonatalt abstinenssyndrom (NAS) hos den nyfødte. Artikkelen beskriver også ulike karakteristika ved mødrene, og fødselsdata for barnet.

Behandlingstrengende NAS forekom hos 15 av 26 barn som var eksponert for metadon og for 8 av 12 barn som var eksponert for buprenorfin. Vi fant ingen sammenheng mellom dosering i svangerskap og forekomst og varighet av NAS hos den nyfødte. Gjennomsnittlig fødselsvekt for barna var ca 200 g høyere enn for barn i lignende utenlandske studier til tross for høy dosering av substitusjonsmedikament i svangerskap.

Lenke til Abstract

Ref:
Bakstad B, Sarfi M, Welle-Strand GK, Ravndal E:
Opioid Maintenance Treatment during Pregnancy: Occurrence and Severity of Neonatal Abstinence Syndrome.
Eur Addict Res 2009;15:128-134 (DOI: 10.1159/000210042)

Av Brittelise Bakstad, Gabrielle K. Welle-Strand, Monica Sarfi, Edle Ravndal
Publisert 26. apr. 2011 13:36 - Sist endret 22. juni 2011 11:08