New Approaches in the Treatment of Opioid Dependency During the Pregnancy

Denne artikkelen redegjør for utviklingen og situasjonen i Norge når det gjelder gravide som behandles med metadon og buprenorfin.

Det informeres om hvilke anbefalinger som gjelder i dag og hvordan disse følges i variabel grad rundt i landet. Resultatene av en nasjonal evaluering som ble foretatt for 51 kvinner som fødte barn i LAR fra 1996 til og med 2003 fremlegges.

Avslutningsvis redegjøres det for det pågående nasjonale retningslinjearbeidet for gravide i LAR og oppfølgingen av barna og familiene frem til skolealder.

Finnegan, LP, Winklbaur, B, Fischer, G, Olofsson, M, Welle-Strand, G. New approaches in the Treatment of Opioid Dependency During the Pregnancy, Heroin Addiction & Related Clinical Problems 2009;11 (2):47-58

Av Finnegan LP, Winklbaur B, Fischer G, Olofsson M, Welle-Strand G
Publisert 26. apr. 2011 13:36 - Sist endret 12. feb. 2015 16:45