Overdosestatistikk - et komplisert regnskap

I denne artikkelen undersøker vi grunnlaget for statistikken og drøfter problemene med å beregne antall dødsfall forårsaket av illegalt stoffmisbruk.

Materiale og metode

Politiets lister over innrapporterte overdosedødsfall for perioden 2005–07 ble anonymisert. Dødsfallene ble gruppert etter opplysninger om type rusmiddel.

Resultater

I 2007 var 62 av dødsfallene uten opplysninger om illegale rusmidler, mens dette gjaldt 24 dødsfall i 2005 og 25 dødsfall i 2006. Den maksimale andelen dødsfall som kan knyttes til bruk av heroin var i 2006 91,7 % og i 2007 57,8 % i Oslo. Utenfor Oslo var den henholdsvis 68,8 % og 62,2 %.

Fortolkning

Et betydelig antall dødsfall knyttet til legemiddelforgiftninger er tatt med som overdosedødsfall, selv om illegale rusmidler ikke er påvist hos avdøde.

Økningen i antallet overdosedødsfall i Norge i 2007 kan i hovedsak forklares med at registreringsrutinene ble endret i Oslo.

At man i Norge har et noe høyere antall overdosedødsfall enn i andre land, kan delvis forklares med metodeproblemer i registreringen.

Det er viktig å intensivere arbeidet med å forhindre overdosedødsfall, og for å målrette denne innsatsen er det nødvendig å differensiere bedre mellom de ulike årsakene til dødsfallene.

Les hele artikkelen her 

 

Av Ingrid Amalia Havnes, Thomas Clausen, Helge Waal
Publisert 26. apr. 2011 13:36 - Sist endret 6. juni 2017 14:29