Baklofen ved alkoholavhengighet

GABAB-agonisten baklofen, som hovedsakelig benyttes som spasmolytikum, er i de senere årene også brukt ved alkoholabstinens og til forebygging av tilbakefall ved alkoholavhengighet. Hva er dokumentasjonsgrunnlaget for slik behandling?

Les hele artikkelen her

Av A Helland, J G Bramness
Publisert 21. des. 2011 12:03 - Sist endret 21. des. 2011 12:05