Misbruk av gammahydroksybutyrat

Gammahydroksybutyrat (GHB) er en kroppsegen substans som kan brukes som rusmiddel. Informasjon fra flere kilder tyder både økende tilgjengelighet og bruk i Norge. Det er også rapportert tiltakende bruk av den kjemiske forløperen gammabutyrolakton (GBL).

Materiale og metode

Artikkelen er basert på et skjønnsmessig utvalg av artikler etter litteratursøk i PubMed samt på rapporter fra norske og europeiske myndigheter og forskningsinstitutter. 

Resultater

Inntak av lavere doser GHB gir rus, mens høyere doser kan gi forgiftninger. Dødsfall er beskrevet. Effekten kan være varierende, på grunn av en bratt dose-respons-kurve og interaksjon med alkohol og andre rusmidler. Behandlingen av forgiftninger er symptomatisk og støttende. Behandling av abstinenser er også støttende, men delirium kan behandles som ved delirium tremens.

Fortolkning

Det er etter vår vurdering behov for mer informasjon om GHB-misbruk til helsepersonell samt forebyggende tiltak rettet spesifikt mot potensielle brukergrupper.

Les hele artikkelen her

Av S Haugland, J G Bramness
Publisert 21. des. 2011 12:06 - Sist endret 21. des. 2011 12:08