Røyking kan øke risikoen for gjentatt bruk av smertestillende legemidler som inneholder opioider

  • Forfattere: Skurtveit, Svetlana; Log, Tomas; Handal, Marte
  • Publikasjoner: BestPractice Norge 2012 (2) s. 18-22. UiO UiT FHI 
Publisert 3. jan. 2013 17:32 - Sist endret 3. jan. 2013 17:32