Turn something bad into something good

Link til artikkel

  • Forfattere: Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas; Gossop, Michael
  • Publisert: British Journal of General Practice 2012 ;Volum 62.(594) s. 32-32. SSHF UiO 
Publisert 4. jan. 2013 11:12